Default status een feit na S&P rating

De lening die de overheid in december 2019 heeft afgesloten met het Oppenheimer Funds t.b.v. de achterstallige betaling van de Afobakadam-obligatielening, heeft ervoor gezorgd dat ook Standard & Poor’s (S&P) onze kredietwaardigheid heeft verlaagd van CCC+ naar D, default. De reden voor deze downgrade is, omdat de regering niet aan de oorspronkelijke afbetalingsafspraken heeft voldaan. Nadat Fitch ratings gisteren de langetermijnkredietrating van Suriname verder verlaagd had naar het laagste niveau, RD (restrictive default status) kwam niet lang daarna S&P met zijn afwaardering voor de vreemde valuta van CCC+ naar SD, selectieve default. Net als bij de Fitch rating is de betaling van de aflossing van de hoofdsom van de USD 125 miljoen lening, de oorzaak van de downgrade.

Alleen de rente is betaald en daarom is deze ontwikkeling de directe aanleiding voor het naar beneden bijstellen van de kredietwaardigheid. Volgens S&P weerspiegelen de negatieve vooruitzichten het potentieel om de kredietwaardigheid wat betreft lokale valuta in de komende zes tot twaalf maanden te verlagen, als Suriname zijn verplichtingen in lokale valuta niet nakomt of zijn voornemen aankondigt dat te doen. Omgekeerd kunnen stappen om het economisch beheer en de staatshuishouding te versterken, het risco op wanbetaling van schulden in Surinaamse dollar verkleinen. Dit zal ertoe kunnen bijdragen dat de eerstkomende zes tot twaalf maanden een opwaardering kan worden gegeven. ‘Zodra de herschikking van de Afobakadam-obigatielening is afgerond, zal de kredietwaardigheid weer omhoog gebracht worden’, zegt S&P.

S&P zegt in zijn bevindingen, dat de staat Suriname voor ongekende uitdagingen komt te staan door de coronapandemie. ‘Politieke onzekerheid kan het vermogen van de regering belemmeren om de hervormingen door te voeren die nodig zijn om de financiën van Suriname weer op het pad van budgettaire houdbaarheid te brengen’, aldus S&P. Ook is S&P tot de conclusie gekomen, dat omgekeerd maatregelen ter versterking van het economisch beheer en de openbare financiën, het risico van wanbetaling op schuldpapier in lokale valuta kunnen verkleinen, wat resulteert in een mogelijke upgrade in de komende zes tot twaalf maanden.

More
articles