Weer geen zicht op uitbetaling overheidssalarissen

Tijdens de persconferentie gisteren van de gekozen president en vicepresident respectievelijk Chan Santokhi en Ronnie Brunswijk, kwam onder meer naar voren, dat zij geen zicht hebben inzake de mogelijkheid tot uitbetaling van overheidssalarissen en vakantiegelden over de maand juli. VHP-parlementariër Mahinder Jogi zegt in gesprek met onze krant, dat het een feit is, dat het land financieel aan de grond is. “Er is geen geld en dat weten wij allemaal.” De nieuwe regering zal donderdag volgens Jogi, een totaal failliete boedel overnemen en daarop moet de samenleving voorbereid zijn.

De voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), Winston Ramautarsing zegt, dat de nieuwe regering door het beleid van de NDP-regering nu reeds in grote financiële problemen zit, waaronder het niet in staat zijn de salarissen van ambtenaren over de maand juli uit te betalen. Dit komt doordat de staatsschuld, veel te hoog ligt. Hij merkt op, dat de uitgaven nog steeds veel groter zijn dan de inkomsten, en de tekorten daardoor enorm.  “Terwijl je juist je inkomsten moet verhogen.” Tijdens de hearing met de nieuwe regering, heeft de VES een aantal aanbevelingen gedaan voor mogelijke oplossingen. Helaas vindt de VES zichzelf niet terug in het regeerakkoord van de nieuwe regering. “Wij van de VES hebben keer op keer aangegeven, dat er een tijd zal aanbreken, waarbij de overheidssalarissen helemaal niet meer uitbetaald kunnen worden, en nu zijn wij in die fase beland”, benadrukt hij.

Volgens Ramautarsing ligt het nu aan de nieuwe regering goede beslissingen te nemen en prioriteiten stellen. “Er zijn zoveel mogelijkheden om deze problemen op te lossen.” “Als je het niet bij de lonen kan doen, doe het dan bij de subsidies. Hogere stroom en watertarieven invoeren behoren ook tot de mogelijkheden. Ook de wegenbelasting invoeren is een oplossing. Het volk zal helaas het gelag hiervan moeten betalen. Maar dit alles, moet zodat het bloeden stopt en dat de landsdienaren de komende maanden kunnen rekenen op hun geld”, aldus Ramautarsing. “We hebben een eenvoudige economie met veel on- en onderbenutte mogelijkheden, maar met goed bestuur, hard en smart werken van ons allen, kunnen we redelijk snel een acceptabel welvaartsniveau  bereiken. Nadruk moet gelegd worden op verdienen, niet lenen.”

Volgens de wetgever Jogi was het de afgelopen maand al een probleem om de salarissen uit te betalen. De gekozen president Santokhi en anderen hebben het voor elkaar kunnen krijgen, de lokale banken zover te krijgen, dat ze voorschotten hebben gegeven om de landsdienaren te kunnen betalen. Dit keer hebben de gesprekken met de banken helaas nog niets opgeleverd “Die landsdienaren kennen hun dagelijkse verantwoordelijkheden, dus zij dienen hun geld te krijgen”, stelt Jogi. Volgens hem wordt er in de transatiefase vanaf de kantlijn gezocht naar oplossingen, maar de nieuwe regering zal er alles aan doen om de mensen uit te betalen. “Wij doen er alles aan om zaken, zoals de financieel-economische vraagstukken en de coronacrisis zo goed mogelijk aan te pakken”, benadrukt Jogi. Er zal ook meer nadruk gelegd worden op de economische ontwikkeling en vooruitgang. Hij zegt dat er nu gesproken wordt met financiële organisaties, zowel nationaal als internationaal, voor een oplossing van de financiële crisis van ons land.

More
articles