Rusland geeft af op onbetrouwbare NPS’ers

‘De NPS had dit kunnen voorkomen’

In de afgelopen periode waren er strubbelingen binnen de NPS. Personen binnen de structuren waren het niet eens met elkaar over de aangewezen personen voor de ministerposten. Bepaalde gesprekken werden zonder overleg naar buiten gebracht. NPS-voorzitter Gregory Rusland, sprak zich afgelopen zaterdag hierover uit op een partijcongres. Hij keurde het ten stelligste af dat personen binnen de partij, interne communicatie doorlekken naar de media, omdat anderen daarbuiten de informatie oppakken en zo stof vinden om de partij te bespreken. NPS-lid Michael Loswijk zei, dat de NPS dit alles had kunnen voorkomen als ze geluisterd had naar haar leden en de statuten en regels telkens had opgevolgd.

Rusland zei dat het een kwalijke zaak was om zijn persoonlijke app aan de Adviesraad en het hoofdbestuur in de media te zien. Volgens hem was de app gestuurd nadat de president-elect hem had gevraagd welke kandidaten de NPS heeft om bepaalde functies in te vullen. “Het is jammer, terwijl je met mensen werkt die je moet kunnen vertrouwen. Maar er zijn mensen die gemeen zijn en continu het systeem ondermijnen, omdat dingen volgens hun wijze moeten gaan. Dat is een kwalijke zaak en we moeten afrekenen daarmee”, zei Rusland.

Hij gaf aan dat hij vanaf na de verkiezingen elke stap die hij zou nemen met het hoofdbestuur heeft doorgenomen en dat er steeds goedkeuring is gegeven, zodat het werk verder kon gaan.

“Het is ondenkbaar dat in een mooie georganiseerde partij als de NPS, er personen zijn die continu proberen dat te bagatelliseren. We hebben altijd rekening gehouden met de statuten en de regels van de partij. Besluiten worden in het congres genomen en niemand anders. Bij het voordragen van mensen voor functies zijn er ook procedures gevolgd. Op de eerste plaats doet het hoofdbestuur voordrachten, waarna het Congres alvorens het een besluit neemt, advies vraagt van de Adviesraad. Er zijn vijanden die continu op de loer zijn en proberen ons af te houden van het grote doel, maar het zal ze niet lukken. We blijven werken aan de opbouw van de partij en de samenleving”, zei Rusland. Volgens hem toont de politieke realiteit aan, dat de NPS nu niet in de positie is om bepaalde hoge functies te claimen, maar dat moet na de verkiezingen van 25 mei 2015, niet meer het geval zijn.

In tegenstelling tot Rusland zei Loswijk in gesprek met Apintie, dat de NPS onvoldoende de regels van de partij heeft nageleefd. Volgens hem worden leden van de partij wel aangehoord, maar er wordt niets gedaan met de klachten. Zo is er bijvoorbeeld gehoor gegeven om te evalueren, wat ervoor heeft gezorgd dat de NPS minder zetels heeft gehaald dan verwacht. Er zijn brieven geschreven, maar er is geen antwoord gegeven op de brieven. “Op den duur moet je besluiten om de zaak zo te laten, dan wordt je de zoveelste NPS’er die het schip verlaat of je gaat zaken forceren. De NPS moet leren uit haar fouten, anders gaan we steeds weer de prijs betalen voor het onvermogen van onze mensen.” Volgens Loswijk was voor de verkiezingen niet het juiste moment om over de problemen te praten, maar nu is het moment aangebroken.

Loswijk gaf aan dat het probleem ten aanzien van de minister van Onderwijs is opgelost, maar dat het niet zo ver hoefde te komen. “Er moet een profielschets zijn voor ministers. Zo kunnen we binnen de partij kijken wie geschikt is. In de afgelopen periode is er ruis ontstaan, omdat er namen zijn genoemd van personen die niet geschikt waren en anderen waarover we twijfels hadden. Hadden we het proces gevolgd waarbij afdelingen en structuren worden gehoord, hadden we geen ruis, want mensen weten wat het profiel is. Wanneer dat niet gebeurt, dan lijkt het alsof mensen azen op posities, maar we moeten de mensen beschermen tegen zichzelf en geschikte kandidaten de ruimte geven om zich voor te bereiden”, aldus Loswijk. Volgens hem zijn de kandidaten die er nu zijn, wel geschikt als minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Ondanks dat er minder ruis is, staat het kort geding dat Loswijk en Eric Feller tegen de partij hebben aangespannen nog steeds overeind. Ze hebben wel en paar eisen laten vallen, omdat het hoofdbestuur tijdens het congres van afgelopen zaterdag reeds zou hebben voldoen aan die eisen. Het proces vindt voortgang op 23 juli, dan wil de rechter horen als de partijen doorgaan met het kort geding.

More
articles