Betaling uit noodfonds en AKB voorlopig stopgezet

De betalingen uit het noodfonds en de betaling van de Algemene Kinderbijslag (AKB), zijn in het kader van het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus, per direct stopgezet. Naar de redactie verneemt zijn de instanties gestopt met de contante uitbetalingen. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) is bezig de bankrekeningnummers van de personen die recht hebben op deze tegemoetkoming, te achterhalen zodat overgegaan kan worden tot digitale betalingen. SoZaVo-directeur Angela Salmo, zegt dat de mensen die geen bankrekening hebben, zich geen zorgen hoeven te maken.

“Na deze periode krijgen ze alsnog de steun”, stelt Salmo. VHP-parlementariër en lid van de commissie SoZaVo in De Nationale Assemblee, Mahinder Jogi, zegt tegenover de De West, dat veiligheid nu een belangrijke rol speelt.

“Het is een goede maatregel dat de mensen niet in de menigte hoeven, maar ik hoop niet dat men gaat sollen met de toestand van de mensen. Deze periode, lockdown, is niet voor een ieder hetzelfde, een grote groep is strek afhankelijk van de overheidsbetalingen. Dus ik hoop niet dat de NDP-regering doordat ze het onderspit heeft gedolven bij de onlangs gehouden verkiezingen, de mensen op deze manier afstraft”, zegt Jogi desgevraagd. Hij roept de bevolking op om even door te bijten, maar drukt de overheid op het hart, geen misbruik van de toestand te maken, om mensen op deze manier onder druk te zetten. “De voorzorgsmaatregelen zijn van eminent belang, want hoe je het ook bekijkt, COVID-19 maakt geen onderscheid, iedereen kan het virus oplopen. Tot slot vraag ik de overheid haar uiterste best te doen, om deze mensen toch nog tegemoet te komen”, aldus Jogi.

Niet alleen het AKB en de betalingen uit het noodfonds zijn stopgezet, maar ook de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV). De directeur van de Administratie Uitbetaling Sociale Voorzieningen (AUSV), Monche Atompai, zegt tegenover een lokaal medium, dat hij samen met verschillende afdelingshoofden zal overleggen, om methoden te zoeken hoe de betaling alsnog plaats kan vinden, zonder dat de gezondheid van het personeel in gevaar komt. Hij hoopt volgende week de betalingen weer op te pakken.

 

More
articles