OKB-voorzitter: ‘Ik heb geen masker op, ik heb niets te verliezen’

Jennifer van Dijk-Silos, voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), heeft gisteren in het actualiteitenprogramma To the Point, een toelichting gegeven over het gebeuren rond de verkiezingen en de situatie rond het Hoofdstembureau Paramaribo. Van Dijk-Silos heeft aangegeven, dat er geen maatregelen zijn getroffen tegen het Hoofdstembureau Paramaribo, omdat het niet behoorlijk zou hebben gefunctioneerd. ‘’Maar als het nodig is, zullen die maatregelen wel komen’’, zei Van Dijk-Silos.  Over de verschillende negatieve opmerkingen die gemaakt worden over het OKB en zijn voorzitter, zei Van Dijk-Silos, dat zij haar werk naar eer en geweten doet. “Ik heb geen masker op, ik heb niets te verliezen, ik ben wie ik ben en ik ben rationeel.” Van Dijk-Silos zei dat zij niet bang hoeft te zijn dat er na de verkiezingen rancuneuze handelingen zullen volgen. ‘’Ik ben geen ambtenaar, ik ben jurist.”

De OAS-missie in Suriname heeft in haar verslag over het verloop van de verkiezingen, melding gemaakt over de ontmoeting van de OKB-voorzitter met de president op de dag van de verkiezingen. Deze handeling zou voor enig wantrouwen hebben gezorgd bij de missie. Van Dijk-Silos zei dat ze dat besluit kon en mocht nemen. “Het was misschien een bad practice, maar met elke president heb ik geconsulteerd als er beslissingen worden genomen die gaan afwijken van het normale. Het verruimen was een afwijking. Mensen begonnen weg te lopen, omdat het proces vertragend verliep vanwege de coronamaatregelen. Ik heb de president gebeld en hij is toen op bezoek gekomen. De OAS komt als twee spionnen binnen en ik roep ze naar binnen. Ze waren de volgende dag bij mij en ik vertel ze weer wat er aan de hand is”, stelde Van Dijk-Silos. Zij gaf aan dat tijdens elke verkiezing en met elke president op gezette tijden is geconsulteerd. “Wat ik OAS kwalijk neem, is dat zij alle wetten van te voren heeft gehad, die hadden ze kunnen inkijken.

Ik moet rapporteren aan de president, dat staat in de wet. Dat was geen reden voor vrees en beïnvloeding.” Volgens Van Dijk-Silos zoekt niemand naar een functie waar men wordt uitgescholden, beledigd of waar men over en weer zaken over je zegt. “Daarom blijf ik pleiten dat de onafhankelijkheid blijft.” Zij gaf ook te kennen dat dit de laatste verkiezing is waar zij als OKB-voorzitter heeft opgetreden. “De regering moet weten dat ik niet meer open sta voor 2025, ik word ouder, ik heb meer in mijn leven dan steeds een publieke figuur te zijn waarop mensen spugen. Ik wens mezelf niet meer eraan te onderwerpen”, zei Van Dijk-Silos. Ze is wel bereid de contouren van de onafhankelijkheid van de instituten te versterken. De zwakke schakel zit volgens haar bij de hoofdstembureaus. ‘’Dat is elke keer bewezen’’, aldus Van Dijk-Silos. Er zijn volgens haar verschillende internationale modellen om het OKB en de andere instituten te versterken. Het OKB werkt bovendien volgens haar fantastisch, omdat alle politieke partijen vertegenwoordigd zijn, maar het kan beter. Van Dijk-Silos haalde aan dat ze landelijk klachten heeft gehad over het slechte functioneren van stembureaus. Zij was niet betrokken bij de selecties van het personeel, maar gaf aan dat het overdragen van de informatie in het handboek een belangrijke rol speelt. “Het neemt veel meer dan voorlezen uit een handboek. Je moet de stof beheersen en die kunnen uitleggen. Voorlezen is geen overdracht.” Van Dijk-Silos legde uit dat elke vijf jaar de regerende partij haar eigen mensen plaatst, met als gevolg dat de ervaren mensen soms aan de kant gelaten worden. “Als NDP Binnenlandse Zaken in handen had, zouden misschien dezelfde mensen komen, maar het ministerie zat bij HVB. En juist dit moet weg uit de overheidssfeer. Men vertrouwt alleen de eigen mensen. Er is geen professionalisme”, stelde Van Dijk-Silos.

Over de kwestie Coronie waar er volgens de bewoners en anderen, bussen met vreemdelingen kwamen om te stemmen, zegt Van Dijk-Silos dat er tot nog toe geen reden is om dingen uit te zoeken. Zij gaf aan dat zij met verschillende componenten heeft teruggekoppeld toen de geruchten binnenkwamen, maar dat niemand de bussen met Haïtianen heeft gezien. Wat er wel was gebeurd, is dat er vier NDP-busjes aanwezig waren die rondtoerden en lawaai maakten.

Onderzoek heeft wel uitgewezen dat er Haïtianen in een of ander bedrijf op Coronie wonen, maar dat ze niet zijn gaan stemmen. Over de stand van zaken met betrekking tot de status van zaken rond de telling en de verkiezingsuitslag, zei de OKB-voorzitter dat tot zondagavond nog negentien stembureaus opnieuw geteld moesten worden.

Er moet met districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo Noordoost nog afgesproken worden hoeveel stembureaus nog geteld moeten worden. Over een mogelijke aanvraag van een landelijke hertelling door de president, zei Van Dijk-Silos dat zij wel een klachtenbrief heeft ontvangen van de NDP, maar dat er daarin niets over een hertelling wordt gezegd. Overigens is ze van mening dat er pas een landelijke hertelling zou kunnen komen als men iets heeft ontdekt dat van invloed kan zijn op de uitslag van de verkiezingen. “Feitelijkheden die je daartoe zouden kunnen bewegen, zijn nu dat er van een paar gevallen processen-verbaal weg zijn, maar ik zeg aan de dc dat ik ze wel heb. Ik heb foto’s van authentieke stukken, waarom zijn ze weg en waar zijn ze? Dus ik zeg: ’Gebruik mijn materiaal, het zijn foto’s van de authentieke stukken.’’’

Van Dijk-Silos zei dat Nerkust de print-outs heeft gehad, waarna hij die zou bestuderen en kijken als er misschien minder bureaus herteld moesten worden. ‘’Maar toen mochten we maandag niet naar binnen, want we zouden daarover vergaderen’’, zegt Van Dijk-Silos. Ze benadrukte nogmaals dat het publiek wel naar binnen mocht, maar dat het OKB pas naar binnen mocht als het hoofdstembureau voltallig was. “Het is een ernstige belediging want je vertrouwt wel het publiek, maar OKB niet. Dit betekent ook dat er een momentum gemist is om te kijken wat het resultaat is van de vergelijking met foto’s die gegeven zijn. De kiezerslijsten waren nog binnen, dus we zijn ze gaan halen. Als ik niet naar binnen kan, ga ik mijn stukken niet daar laten waaruit ik later moet werken om te onderzoeken als er wat aan de hand is.” Van Dijk-Silos neemt het vooral het Nationaal Informatie Instituut kwalijk, dat het de verklaringen van dc Eric Grauwde van Paramaribo Zuidwest, heeft gepubliceerd zonder wederhoor te doen.

More
articles