Medische situatie verslechterd al maanden achtereen

Terwijl we in een tijdperk leven waarbij de medische wereld een belangrijke rol vervult in elke samenleving, is de medische situatie in Suriname al maanden aanhoudend aan het verslechteren. Hoewel de medici al maanden aangeven, dat de situatie in de zorg aan het verslechteren is en in een kritieke fase is beland, is geen enkele autoriteit tot op dit moment, hierop ingegaan. De medische staf van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), was gisteren daarom genoodzaakt een spoedbijeenkomst te organiseren inzake de kritieke toestand, waarin de zorg van het AZP is beland. Inmiddels heeft een vertegenwoordiger van de medische staf onthuld, dat de aandacht van de directie van het AZP voor de situatie is gevraagd. Enkele artsen in het AZP verduidelijken, dat de huidige toestand binnen de zorg niet langer uit te houden is.

“Al maanden geven we aan, wat de problemen zijn binnen het AZP. We zien daarbij dat de kwaliteit van de zorg steeds verder achteruit gaat en aan het afbrokkelen is. Los van de incidenten als de Covid-19 crisis, zien we gewoon dat het structureel verder mis gaat. Medicamenten voor onze patiënten zijn er soms niet, waardoor wij bijna niets voor de patiënten kunnen betekenen. Een heleboel lab bepalingen zijn er niet meer. Daarvoor was het al zo, dat bepalingen af en toe, of een groot deel zelf bekostigd moest worden door patiënten. De verzekeraars vergoeden ook niet veel meer voor patiënten”, aldus de Oncoloog/Internist, Jim Loor. Hij zegt dat ze een uitgebreide lijst van de zaken die plotseling niet meer mogelijk zijn, hebben samengesteld.

Volgens Loor vindt er een voortzetting van de ziekte bij patiënten op deze manier plaats, omdat ze geld aan het verzamelen zijn om hun ziektekosten te kunnen dekken. Op deze manier is de zorg niet meer mogelijk. “Uiteindelijk zijn hun kansen om te genezen veel minder. Ik zie dat zelf heel vaak gebeuren. Dit is al langer dan een jaar gaande, en het wordt steeds erger”, zegt Loor. Ook zegt hij dat de directie dit onder de aandacht heeft, omdat zij op de hoogte dient te zijn van alle inkopen van het ziekenhuis.

“We zullen de gemeenschap informeren, hoe groot de nood op dit moment is. De druppel die de emmer deed overlopen, is toen wij van het hoofd van het laboratorium een brief kregen, dat er bepaalde spullen niet meer op voorraad zijn, zodat wij onze diagnostiek niet kunnen uitvoeren. Al jaren hebben we dit zien aankomen, en hebben het ook elke keer weer aangegeven aan de directie”, zegt Cardioloog, Walter Jap Tjoen San, desgevraagd. Echter is het probleem bij de directie bekend, maar zij beweert dat het ministerie van Volksgezondheid er niet echt werk van maakt.

“We doen op dit moment wel de spoedoperaties, echter raken ook deze voorraden langzaam op. Dus het hoofd van het laboratorium heeft aangegeven, dat we nog een week of twee hebben en zullen onze diagnostica ook opraken. We kunnen eigenlijk niet meer verder”, aldus Jap Tjoen San.

De artsen verduidelijken dat de zorg momenteel in heel groot gevaar is beland en zeggen ook dat het kritieke punt reeds bereikt is. “Pas geboren baby’s kunnen we net nog helpen. En nog ongeveer 7 volwassenen, die kunnen dotteren. Als iemand nog geïntubeerd moet worden, is er nog 1. We kunnen straks iemand die in acute nood verkeert niet helpen, niet omdat de ‘know how’ er niet is, maar het punt is echt bereikt. We hebben de middelen niet meer”, aldus Loor.

More
articles