Diakonessenhuis schaart zich achter AZP

(foto: Regillio Derby)

De medische staf van het Diakonessenhuis Paramaribo sluit zich aan bij de noodkreet van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP. Hij wenst de bevolking op de hoogte te brengen van de zorgwekkende stand van zaken binnen de gezondheidszorg, waar in het Diakonessenhuis sprake van is. De medici van het Diakonessenhuis zijn van mening, dat ondanks langdurig waarschuwen via de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) en De Nationale Ziekenhuisraad (NZR) de verantwoordelijke actoren in de zorg, niet tijdig hebben ingegrepen om deze crisis te voorkomen, maar de ziekenhuizen juist in een gevarenzone hebben gemanoeuvreerd.

Hierdoor is de zieke mens nu in gevaar. Indien er niet op zeer korte termijn wordt ingegrepen, zullen onnodig veel patiënten komen te overlijden!, stelt het medisch stafbestuur van het Diakonessenhuis in een communiqué. In de brief  heeft het uitgebreid aangegeven, dat  het Diakonessenhuis al meer dan 2 jaar kampt met een ernstig tekort aan verpleegkundig personeel, waardoor onvoldoende zorg aan patiënten, geleverd kan worden. Dit tekort is ontstaan doordat verpleegkundigen zijn weggetrokken naar andere beter betaalde werkplekken in en buiten Suriname. Hierdoor zijn nu reeds diverse afdelingen in het Diakonessenhuis gesloten en dit zal alsmaar toenemen.

De directie van het Diakonessenhuis zegt verder, dat zij nu niet in staat is hogere salarissen te bieden door de gebrekkige inkomsten, te wijten aan de zeer lage ligdagtarieven welke de Stichting Staatsziekenfonds (SZF) betaalt voor zijn verzekerden (90% van de patiënten in Suriname). De ligdagtarieven zijn de afgelopen 5 jaren niet verhoogd, terwijl mede door de forse koersstijging van 1 op 4 naar 1 op 20 voor de US-dollar, de kosten van onder andere voeding, medicamenten en medische verbruiksartikelen vervijfvoudigd zijn. Er is eveneens een miljoenen achterstand in de betaling van het reeds lang achterhaald tarief aan ons ziekenhuis.

Net als alle andere ziekenhuizen kampt het Diakonessenhuis met een enorm tekort aan medische verbruiksartikelen en medische apparatuur zoals: handschoenen, mond-neusmaskers, zuurstofmaskers, infuusnaalden, infuussytemen, verbandmateriaal inclusief leucoplast, hechtdraad, linnen, spuiten, injectienaalden, CTG apparaat en nog vele honderden items. Hierdoor kan er geen adequate zorg geleverd worden aan opgenomen patiënten en worden kleine ingrepen en grote operaties uitgesteld. Dit tekort is ontstaan, doordat de inkomsten van het ziekenhuis onvoldoende kostendekkend zijn voor aanschaf van deze middelen, vanwege het betalingsprobleem van het SZF. De medische specialisten van het Diakonessenhuis maken zich ernstige zorgen over de bestaande en dreigende tekorten aan essentiële medicamenten waardoor wij geen adequate patiëntenzorg meer kunnen leveren. Dagelijks worden zij geconfronteerd met patiënten met een sterk verhoogde bloeddruk en bloedsuikerwaarden, waarbij patiënten aangeven hun insuline en bloeddrukmedicijnen, bij geen enkele apotheek te hebben gevonden. Levensreddende medicamenten, zoals chemotherapie voor kankerpatiënten, zijn niet of in onvoldoende mate aanwezig en een aanzienlijk deel van de medicijnen voor patiënten met HIV is momenteel nog maar voor minder dan 3 maanden landelijk voorradig. Zie daar een dreigende Aids-epidemie! Pijnstillende medicamenten om het leed van de ernstig zieke mens te verzachten, zoals morfine, zijn schaars aanwezig. Het tekort aan medicamenten komt zoals reeds door de Vereniging van Apothekers in Suriname is aangegeven, doordat de huidige regering onvoldoende deviezen beschikbaar stelt voor de import hiervan. De medisch specialisten hekelen tot slot het leed dat patiënten wordt aangedaan om elke 1-2 maanden een bezoek aan de dokter te brengen, voor het invullen van een ontheffingsformulier, deze vervolgens ter goedkeuring naar een SZF kantoor te brengen alvorens zij hun recept voor het desbetreffende medicament bij een apotheek kunnen indienen. Het gaat om medicamenten voor patiënten met chronische ziekten zoals reumatische ziekten, dialyse patiënten en sikkelcel patiënten. Er wordt geen rekening gehouden met alle ongemak en kosten die dit allemaal met zich meebrengt voor patiënten.

More
articles