May 22, 2020


Geen mogelijkheid tot stemmen voor gestrande passagiers


May 22, 2020

Gestrande Surinamers in vooral Nederland hebben onlangs hun misnoegen geuit over het feit dat zij niet op een repatriatievlucht zouden worden geplaatst voor de verkiezingen van 25mei en dus ook niet  in de gelegenheid zouden worden gesteld te kunnen stemmen. De groep zou op grond hiervan, een verzoek hebben gedaan aan de president een mogelijkheid te creëren om toch nog hun stem uit te brengen. Echter zouden zij kort geleden vanwege het consulaat in Nederland hebben vernomen, dat er geen mogelijkheid bestaat tot stemmen, terwijl de repatrianten wel de gelegenheid krijgen op hun quarantaine locatie hun stem uit te brengen. “Het is onvoorstelbaar, dat een land niet kan komen met een mogelijkheid, ons in de gelegenheid te stellen onze stem uit te brengen. Het lijkt een dubbele straf te worden. Ten eerste zitten we al langer dan twee maanden vast in een vreemd land en bij terugkomst, zitten we misschien met een regering waarvoor wij helemaal niet voor zouden hebben gestemd”, zegt een gestrande burger. Volgens haar zijn er tal van mogelijkheden om ze alsnog in de gelegenheid te stellen, hun stem uit te brengen. “Waarom worden wij niet in de gelegenheid gesteld om te stemmen op het consulaat?”, vraagt ze zich af. Het komende weekend zal er wederom een repatriatievlucht worden uitgevoerd. Het is niet bekend, hoeveel gestrande burgers zich nog in het buitenland bevinden en hoeveel repatriatievluchten nog zullen worden uitgevoerd. Overste Daniella Veira van het Directoraat Nationale Veiligheid heeft aangegeven niet oneindig door te zullen gaan met het uitvoeren van repatriatievluchten, gezien er steeds meer mensen bij komen.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249