May 22, 2020


Frangie: ‘Finabank leent geen geld aan regering’


May 22, 2020

Volgens Finabank CEO tevens voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV), Eblein Frangie, is het momenteel geen vruchtbare periode voor de economie van Suriname. Hij zegt dat los van de Covid-19 crisis, het financieel slecht gaat in het land. Volgens Frangie heeft de financieel-economische crisis ook de banken getroffen. Ook zegt hij dat de betaalcapaciteit van cliënten naar de banken toe flink is gedaald en vindt dat het momenteel geen ‘mooie’ tijd is voor het bankwezen. Hoewel de banken geen makkelijke tijd doormaken, stelt Frangie dat geen enkele bank in Suriname op dit moment op omvallen staat. “De SBV heeft samen met de Centrale Bank een crisisteam opgezet, om periodiek frequenter met elkaar in contact te staan en om over de economische situatie van het land te praten. We hebben als banken drie weken terug, een schrijven aan de CBvS gericht, waarin meegedeeld op welke wijze wij op dit moment denken, de crisis te doorstaan en op basis daarvan heeft de CBvS het crisisteam samengesteld”, aldus Frangie. Hij zegt dat de CBvS op dit moment het Prudentieel toezicht op banken gaat opschalen. Tegelijkertijd heeft de SBV gesteld dat liquiditeiten op dit moment van belang zijn. “Op dit moment zijn op we zakelijke voet met de Centrale Bank, ook zijn we heel kritisch naar elkaar toe. We hebben besloten, dat we verder moeten gaan, maar het is kritischer dan voorheen”, zegt Frangie. Volgens hem is het vertrouwen in de Moederbank nog niet helemaal hersteld en verduidelijkt dat zij als banken niet bij het punt van vertrouwen moeten blijven staan, maar door samen als banken uit deze crisis moeten zien te komen. Frangie zegt voorts dat we rekening moeten houden met wat internationaal gebruikelijk is, alvorens er weer vertrouwen in Suriname zal zijn. “Finabank zal geen geld lenen aan de regering. Omdat wij als bank een standaard hebben die als volgt luidt: indien wij u een lening verschaffen, moet je in staat zijn haar terug te kunnen betalen. En als de overheid bij je aanklopt, gaan we direct vragen of zij ons terug kan betalen. Indien zij dat wel kan aantonen, zullen wij wel licht overwegen geld te lenen. Echter hebben we in deze situatie geconstateerd, dat het moeilijker gaat”, aldus Frangie.  

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249