Fraude niet te voorkomen met resolutie voor verkiezingen

‘Van Dijk-Silos roept president op om resolutie te heroverwegen’

“Het is niet goed voor de verkiezingen, dat er regels worden gemaakt die in strijd zijn met de Kiesregeling”, zegt de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), Jennifer van Dijk-Silos tegenover de media en wel naar aanleiding van de maatregelen die bij resolutie door president Desi Bouterse zijn bekendgemaakt, in verband met de verkiezing van aanstaande maandag. Hierin is ook opgenomen, dat de voorzitter van het stembureau in het kader van Covid-19 het tellen van de uitgebrachte stemmen, kan schorsen. Deze bepaling heeft voor veel onrust gezorgd bij diverse politieke partijen.  De redactie van De West heeft een jurist om zijn mening gevraagd en kreeg als reactie, dat dit de laatste strohalm is van Bouterse en hiermee fraude niet te voorkomen is bij de verkiezingsuitslagen. Een aantal juristen overweegt een kortgeding in te spannen, helaas missen zij tijd hiervoor, want morgen is al vrijdag. De voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), Jennifer van Dijk-Silos, heeft op Starnieuws gereageerd inzake deze kwestie en zegt, dat het OKB protesteert hiertegen en ze doet een beroep op de president, deze bepaling van de resolutie, in te trekken. Deze resolutie probeert volgens de OKB-voorzitter “de Kiesregeling te wijzigen op een onrechtmatige manier. De Kiesregeling kan alleen maar bij wet gewijzigd worden”. De Uitzonderingswet gebaseerd op Covid, noemt de Kiesregeling helemaal niet. “Deze resolutie is in strijd met de wet. Ze is in strijd met de Covid-wet, de Uitzonderingswet en ze is in strijd met de Kieswet. Deze bepaling in de resolutie is van nul en generlei waarde. Ze heeft juridisch geen waarde”, zegt de OKB-voorzitter die zelf ook jurist is. Zij roept de president op om deze resolutie te heroverwegen c.q. in te trekken.

Van Dijk-Silos haalde specifiek artikel 106 van de Kiesregeling  aan waarin staat dat bij wanorde in het stemlokaal, waarbij de voortgang van de stemming onmogelijk is, deze geschorst wordt en weer aanvangt nadat de orde hersteld is. Als dat niet het geval is wordt de stemming de volgende dag hervat. Artikel 106 is volgens de OKB zeer beperkt, want dit artikel geeft limitatief aan, wanneer de voorzitter van een stembureau kan beslissen tot schorsing en Covid is niet één van die gevallen. En Covid leidt niet tot wanorde. Dus men kan geen verwijzing naar Covid maken”, stelt Van Dijk-Silos. Volgens een jurist die anoniem wenst te blijven, schrijft de Grondwet voor alles het Kiesrecht betreffende, een tweederde meerderheid voor, als het om wijzigingen gaat. “De wijze van tellingen, betreft absoluut het kiesrecht. Dat kun je niet per resolutie of beschikking wijzigen. Daar kan je alleen met een wetswijziging aangenomen met tweederde meerderheid, verandering in brengen”.

More
articles