May 22, 2020


Coalitie NDP verwelkomt wel verraders, maar geen parlementariërs conform wet en recht


May 22, 2020

De coalitie heeft gisteren geen quorum verleend tijdens de vergadering van De Nationale Assemblee (DNA), waarbij Mohammed Barkatoellah Mohab-Ali (VHP) en Prim Sardjoe (NPS) toegelaten zouden worden tot het parlement. Volgens de VHP-voorzitter Chan Santokhi verwelkomt de NDP coalitie wel verraders, maar zeggen nee tegen parlementariërs die conform wet en recht toegelaten moeten worden. Volk van Suriname ik ben blij dat u dit meemaakt, want over enkele dagen bent u weer aan zet om besluiten te nemen als volk met betrekking tot uw volksvertegenwoordigers. Neemt u goede besluiten waarna u zal merken dat die parlementariërs zullen opkomen voor het volksbelang en voor wet en recht en onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.” De fractieleider van de NDP, Amzad Abdoel, had eerder verteld dat zijn fractie niet zou meewerken aan de toelating van de leden. Mohab-Ali en Sardjoe zouden in de plaats komen van respectievelijk Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan. Het Hof van Justitie heeft op 20 maart vonnis gewezen in de terugroepingszaak van Pertjajah Luhur (PL) tegen Sapoen en Chitan. Beslist werd toen dat de leden zich niet mogen uitgeven, handelen of gedragen als DNA-leden, omdat zij rechtsgeldig zijn teruggeroepen door hun partij PL. Het parlement heeft toen die wet met betrekking tot het terugroepen van overgelopen personen verandert. “Terwijl er rechterlijke processen gaande zijn, een bekende cultuur en gedragspatroon van deze regering en hun coalitie in het parlement, veranderen zij de wetten in hun voordeel”, merkte Santokhi op. Echter heeft het Hof een standpunt ingenomen dat de twee leden niet op basis van de nieuwe wet zijn overgelopen, maar op basis van de vorige wet. De VHP-voorzitter vindt het jammer dat dit zolang geduurd heeft. “Maar alsof dat nog niet genoeg was, schittert de NDP-fractie van afwezigheid om zo de twee leden niet toe te laten. Je verwacht juist van de overige parlementariërs, dat zij hun collega’s verwelkomen.” Volgens Santokhi heeft de rechterlijke macht met zeven vonnissen constant moeten bevestigen dat de twee leden niet rechtmatig in het parlement zaten, maar telkens bij het uitvoeren van het vonnis zijn er belemmeringen opgeworpen vanuit De Nationale Assemblee, het Centraal Hoofdstembureau en de twee leden zelf. Het Hof heeft pas enkele weken geleden de finale uitspraak gedaan, dat de twee leden illegaal daar zaten en als ze geen gehoor zouden geven, krijgen zij een dwangsom. “Daarom zijn ze weggebleven. En na bijna anderhalve maand zie je het parlement schoorvoetend stappen ondernemen”, aldus Santokhi. door Adiën Samuel  

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249