Vordering pg afgewezen; dossier pg onvolledig

De Nationale Assemblee (DNA) heeft de procureur-generaal (pg) geen toestemming gegeven om minister Gillmore Hoefdraad van Financiën te vervolgen. De PG had DNA gevraagd om de minister in staat van beschuldiging te stellen, maar deze vordering is na 1.00 uur vannacht afgewezen.  Deze motie werd met 28 stemmen tegen en 14 vóór afgewezen. Doe-parlementariër Carl Breeveld om een reactie gevraagd, zegt dat hij ervoor pleitte dat het parlement de PG, het onderzoek tegen de bewindsman zou laten voortzetten. Breeveld zegt ook, dat het dossier van de PG niet volledig was, en dat het politiek bestuurlijk het algemeen belang niet dient. “Een hele heisa is er nu, om het dossier dat niet volledig zou zijn met betrekking tot de zaak. Daar ging het precies mis”, aldus Breeveld.

Dat het huidige parlement niet heeft ingestemd met de vordering, wil niet zeggen, dat Hoefraad nooit meer kan worden vervolgd. Een volgend parlement, kan alsnog besluiten om Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen. Breeveld merkt op, dat de geloofwaardigheid van de regering een diepstepunt heeft bereikt. Hij verwees, naar de elf strafbare feiten van Hoefraad, waarvan hij verdacht wordt. Hij wordt verdacht van corruptie, overtreding van de Bankwet, oplichting en ambtsverduistering. De oppositie pleitte, daarom massaal ervoor dat het onderzoek tegen Hoefdraad kon worden voortgezet. Ook zijn de oppositieleden van mening, dat Hoefdraad zijn onschuld moet bewijzen en dat het aan de rechter ligt om te oordelen of hij schuldig is of niet. De Doe-parlementariër zegt, dat hij in zijn betoog onder andere heeft aangegeven, dat indien minister Hoefdraad niet in Staat van Beschuldiging wordt gesteld, de ex-governor van de CBvS, Robert Van Trikt ook van strafvervolging dient te worden ontlast, omdat dit alles een verband heeft.

Breeveld benadrukt, dat controle geen daad is van vijandschap, maar juist een kwestie is van behoorlijk bestuur. Hoefdraad wordt voorlopig dus niet vervolgd voor de elf strafbare feiten, waarvan hij wordt verdacht.

More
articles