Onvolkomenheid op kiezerslijsten 10 dagen voor verkiezingen

Het ziet ernaar uit, dat de verkiezingen van 25 mei 2020 de meest chaotische worden die ooit in Suriname zijn gehouden. Ofschoon we nog tien dagen hebben te gaan naar de algemene vrije en geheime verkiezingen, zitten er een heleboel onvolmaaktheden op de keizerslijsten. Door het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) is inmiddels geconcludeerd, dat er op ongeveer 75 procent van de adressen in Wanica en Paramaribo, vreemden zijn ingeschreven. Door het werk van het OKB, is het gestuit op ‘onregelmatigheden’ die er niet waren op de voorgaande kiezerslijsten die het heeft ontvangen. Ook is er na controle van verschillende hoofdstembureaus, ontdekt dat landelijk reeds overleden personen nog voorkomen op digitale kiezerslijsten (red.).

Het OKB heeft na het constateren van deze fouten, door middel van een schrijven, de minister van Binnenlandse Zaken Mike Noersalim gevraagd, de kiezerslijsten per direct, op te schonen.

Volgens het OKB zijn deze fouten te wijten aan het jaren achtereen geen veldwerk doen door het CBB. Hierdoor raken de bevolkingsadministratie en de kiezerslijsten ‘vervuild’. DOE parlementariër Carl Breeveld, had de samenleving eerder hierop gewezen en reeds aangegeven dat de alertheid, deze komende tijd van eminent belang zal moeten zijn. Ook verduidelijkt het OKB, dat er in deze korte tijd naar de verkiezingen toe, geen diepgaand onderzoek is gedaan naar eventuele fraude. Het OKB verklaart dat het onderzoek na de verkiezingen, wel vervolgd en afgerond zal worden.

 

More
articles