Rusland: ‘Valutawet was nooit in voordeel minderbedeelden’

Volgens NPS-voorzitter, Gregory Rusland, was de wet valutaverkeer van 21 maart jl. nooit bedoeld om de minderbedeelden van goedkope dollars te voorzien, maar was slechts een afleiding van de financiële puinhoop, die de regering van het land heeft gemaakt. “De verkiezingen naderen, dus men is bezig op allerlei manieren zand in de ogen van de gemeenschap te strooien”, zegt Rusland.

Dit zei hij naar aanleiding van de beslissing die de rechter heeft genomen, met betrekking tot het opschorten van deze wet. Volgens de rechter moet de wet onmiddellijk opgeschort worden, omdat deze niet op de juiste manier tot stand is gekomen en hij ook nog in strijd is met de grondwet. Echter is de initiatiefnemer van deze wet, Amzad Abdoel de mening toegedaan dat de rechter niet bevoegd is deze wet, niet rechtsgeldig te verklaren, gezien die in het hoogste college van de staat tot stand is gekomen. Hij geeft aan, zaken niet zo te zullen laten en zal daartoe het gisteren geïnstalleerde Constitutioneel Hof om zijn oordeel vragen.

Rusland vertelt dat de Coalitie een wet had gepresenteerd die de wisselkantoren zou moeten controleren, echter werd tijdens de behandeling een totaal andere wet behandeld. Op grond hiervan, zou de NPS fractie de vergadering hebben verlaten, waarna de wet werd doorgedrukt. “Het kan niet zo zijn, dat er een voorstel wordt gedaan en dat er totaal iets anders wordt behandeld. Dat is misleiding en daar staan wij niet achter”, stelt Rusland. Volgens Rusland is hij zeker voorstander van een lage koers, echter komt deze tot stand door vraag en aanbod. Rusland zegt voorts dat het onmogelijk is een koers in bedwang te houden, als je zelf niet voldoende middelen hebt. “Er is geen valuta en ook geen goud, waarmee wil je dan de koers gaan bepalen? We merken dat ook na het ingaan van de wet, de koers niet is gedaald.

Er was juist sprake van die gevaarlijke zwarte markt koers, waarvoor wij ook hadden gewaarschuwd”, aldus Rusland.

Volgens hem heeft de regering in tien jaren tijd een beleid gevoerd van meer uitgaven doen dan inkomsten verwerven, wat haar binnen zeer korte tijd, de das heeft omgedaan. “Als je meer uitgeeft dan je verdient, dan ga je op een gegeven moment lenen. Maar dan moet je aflossen, echter kan dat niet, want je investeert niet in de productiesector”, zegt de voorzitter. Hij vindt dat de eerstvolgende regering zal moeten sparen en vooral zal moeten komen tot een herschikking van de leningen. “We hebben ademruimte nodig, maar dat geld ga je moeten investeren, waardoor het meer wordt en je sneller kunt aflossen”, aldus Rusland.

More
articles