Regering zet overheidsvoertuigen in om pakketten Chotelal te vervoeren

Diverse producten voor pakketten van de handelaar B.Chotelal worden vervoerd, door vrachtwagens van het Nationaal Leger. VHP- parlementariër Mahinderkoemar Jogi zegt in gesprek met De West, dat er heel veel mis gaat, rondom de pakketten van de firma B. Chotelal. “Er schuilt veel meer achter, dan alleen het misbruik maken van voertuigen van het Nationaal Leger”, merkt Jogi op. Volgens hem worden niet alleen voertuigen van het Nationaal Leger ingezet om pakketten te transporteren voor burgers, maar ook ambtenaren van het ministerie van Regionale Ontwikkeling worden onder druk gezet om pakketten te verpakken.

De VHP-parlementariër zegt, dat hij niet tegen de SRD 90, – is, die wordt gehanteerd voor een pakket, maar zegt dat hij wel wat duidelijkheid wil, wat betreft de prijshantering.

“Hoe en waarom hanteert men SRD90, – voor een pakket?.” Volgens Jogi zijn er ook een heleboel vaagheden die te maken hebben met de import van de goederen en met welke middelen deze worden bekostigd. “Wie importeert de goederen en welke middelen worden gebruikt om deze te kopen?.” Ook het vraagstuk rondom de levering en verpakking van de pakketten van Chotelal, is onduidelijk. Los van de voertuigen van het leger, worden er ook ambtenaren van het ministerie van Regionale Ontwikkeling volgens Jogi, onder druk gezet om tot laat in de avond pakketten te verpakken en soms zelfs te leveren. Dit wordt volgens de parlementariër, in opdracht van de ondernemer van SL Group gegeven.

“Deze ambtenaren zijn tot 20.00 uur, 21.00 uur en soms zelfs tot 22.00 uur, bezig om pakketten te verpakken en leveren. “Mensen worden tegen hun wil ingezet, om werk te verrichten dat zij niet eens willen doen. Dit is ook een vorm van corruptie”, benadrukt Jogi.  Het schijnt volgens hem alleen maar een verkiezingsstunt te zijn, in plaats van het volk echt tegemoet te komen.

Ook naar aanleiding van een foto, waarop de president te zien is in een helikopter, op weg om pakketten te verdelen aan minder daadkrachtigen wordt Jogi om een reactie gevraagd. De parlementariër is van mening, dat de regering misbruik maakt van de si-tuatie rondom de Covid-19 pandemie. “Bij de behandeling van de valutawet in DNA, had ik al aangegeven, dat die hele Covid-19 situatie wordt misbruikt voor een politieke stunt. “ Jogi is van mening, dat men de voorzieningen van de overheid misbruikt en ook arbeiders van de overheid benadeeld, om haar werkjes te verrichten. Dit keurt de parlementariër helemaal af.

Volgens Jogi moet het ver-strekken van pakketten aan minder daadkrachtigen niets te maken hebben met de verkiezingen. “Als je iets doet voor het volk, doe het omdat het het hard nodig heeft, maar probeer het volk niet te misleiden, om zijn stem te winnen op zo een manier”, stelt Jogi. Tot slot stelt de VHP-parlementariër dat hij er niet tegen is dat mensen pakketten kopen of krijgen, maar hij verwacht wel dat men eerlijk aangeeft, wat de ware bedoeling is van deze pakketten.

 

More
articles