‘Parlement wederom onfatsoenlijk en onbetrouwbaar gebleken’

“Het parlement heeft zich wederom onfatsoenlijk en onbetrouwbaar getoond, door belangrijke stakeholders en vooral het bedrijfsleven, niet te horen bij de voorbereiding van de wet Uitzonderingstoestand Covid-19”, dit zei voorzitter van de Vereniging Surinaams Bederijfsleven (VSB), Bryan Renten, gisteren tijdens een visuele bijeenkomst van de Kenniskring. Er werd gesproken over de bezorgdheid met betrekking tot de wet Uitzonderingstoestand Covid-19, die vanmorgen met 27 stemmen werd aangenomen in het parlement en de recent aangenomen valutawet, die niet blijkt te werken.

Volgens Renten werd hij pas gistermorgen gevraagd om  zijn bevindingen te geven inzake de wet Uitzonderingstoestand.

“Ze hebben de VSB en de VMS niet officieel gevraagd “, zegt de voorzitter. Hij zegt dat de organisaties er meerdere malen op hebben gestaan hun mening te geven over deze wet, gezien het volgens hen niet nodig was deze door te voeren. Echter heeft het parlement nooit gehoor hieraan gegeven. Volgens Renten geeft de regering hiermee alleen maar aan geen respect te hebben voor de belanghebbenden.

De voorzitter merkt wél dat de regering in tegenstelling daarvan, wél de indruk wenst te wekken dat ze met de VSB en de VMS aan tafel heeft gezeten. “We moeten waken voor deze wet en het misbruiken daarvan, gezien het de ruimte voor censuur en alle middelen om tegen dit besluit van de regering in te gaan wegneemt”, stelt Renten. Op grond hiervan gaf hij aan, voorstander te zijn van het voorstel dat deze wet niet langer dan twee weken zou mogen duren, omdat met de huidige maatregelen, deze na de verkiezing tegen de samenleving kan worden gebruikt. “Deze wet zal een maand na de verkiezing nog steeds van kracht zijn en juist daar schuilt het gevaar in”, aldus de VSB-voorzitter.

Ook Econoom Winston Ramautarsingh uitte zijn misnoegen over de wet. Volgens hem worden er momenteel wetten aangenomen met als doel de verkiezingen te winnen en de regering te beschermen tegen lopende schulden. Het is volgens de econoom meer dan duidelijk, dat de overheid geen geld heeft om haar schulden te betalen en van alles uit de kast haalt, om toch de komende verkiezingen te winnen.

More
articles