March 31, 2020


Regering werkt aan noodtoestand


March 31, 2020

‘Panden van derden en financiële middelen kunnen gebruikt worden’

De regering treft voorbereidingen voor de instelling van noodtoestand zulks in verband met een burgerlijke uitzonderingstoestand die te maken zou hebben met de beheersing van Covid-19 pandemie. De president zou volgens zeggen deze wet in overweging hebben in verband met het tegengaan van de ongecontroleerde verspreiding van het virus in Suriname, dat vooral de gezondheidszorg, de veiligheid en voor de economie van het land, in gevaar zou kunnen brengen. De bedoeling is dat de wet nog in de loop van deze week wordt behandeld in het parlement, aangenomen en daarna gelijk wordt afgekondigd in het Staatsblad. In de samenleving is er onrust ontstaan, omdat men bang is voor een herhaling van de jaren tachtig, waarbij het land werd bestuurd door militairen. Volgens bestuurskundige, August Boldewijn, kondig je niet alleen een noodtoestand af bij militaire zaken, maar ook als een land financieel/economisch in gevaar dreigt te geraken. “De regering zou op grond daarvan, in samenwerking met de eigenaren van panden, ze moeten vragen of ze deze zou mogen gebruiken voor de verpleging van Covid-19 slachtoffers. Misschien in het ergste geval zou men kunnen komen aan de financiële middelen van derden; maar daarvoor zal er eerst een heleboel moeten gebeuren”, zegt Boldwewijn. Volgens hem heeft deze wet meer te maken met artikel 23 van de grondwet, waarin duidelijk staat aangegeven, wanneer er een noodwet afgekondigd zou kunnen worden. Hij geeft verder aan dat ook in deze wet, de beperkingen zijn opgenomen. “Het enige wat de regering bij het opnemen van de wet noodtoestand duidelijk zou moeten aangeven, is welke regels zullen worden beperkt. Tot zover heb ik alleen kunnen uitmaken, dat ze een beperking op samenscholing wenst op te leggen”, aldus Boldewijn. Verder heeft hij uit de conceptwet kunnen halen, dat de regering plannen heeft de gezondheidszorg volledig te richten op de aanpak van Covid-19. “We moeten ons voorbereiden op een eventuele verspreiding van het virus, maar moeten andere besmettelijke ziekten niet uit het oog verliezen, anders hebben we een ander probleem”, zegt de bestuurskundige. Hij hoopt niet dat de wet van kracht hoeft worden en dat men aan de bezittingen van derden moet komen. “Straks krijg je ook nog een situatie waarbij exporteurs in plaats van zestig-, nu honderd procent van hun inkomsten moeten inleveren. Dan weet je in feite al, dat de situatie bijna niet meer onder controle is “, zegt Boldewijn. Hij zegt voorts dat er duidelijk moet worden aangegeven voor welke periode deze noodtoestand zal worden afgekondigd. “We moeten geen toestanden krijgen als in Hongarije, waarbij anderen komen en misbruik maken van de wet”, aldus de bestuurskundige. Hij zegt dat de grondwet niet ter zijde kan worden geschoven. “De regering zou dan het parlement moeten ontbinden en er zou gewerkt moeten worden met decreten. Dit is niet mogelijk door middel van een noodwet”, aldus Boldewijn. Waarover wij ons wel zorgen moeten maken volgens hem, is de manier waarop deze wet zal worden aangenomen. “Voor het aannemen van de deze wet zijn alle 52 leden nodig, echter hebben we intussen maar 49 leden in het parlement. We moeten deze zaken niet over het hoofd zien”, stelt de bestuurskundige. Dit is volgens hem allemaal zaken die te maken hebben met behoorlijke.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249