IC ziekenhuizen niet berekend op corona uitbraak

“De intensive care afdelingen van onze ziekenhuizen zullen een uitbraak van het Corona- virus niet optimaal kunnen opvangen. De beademingsapparaten die momenteel aanwezig zijn in de ziekenhuizen, zullen bij een ernstige toename van Covid-19 gevallen, niet voldoende zijn om de nodige adequate medische voorzieningen te treffen. De ziekenhuizen beschikken momenteel ook niet over voldoende IC –personeel voor een noodtoestand”, verklaarde een specialist tegenover de krant. Het ministerie van Volksge-zondheid heeft in zijn plan van aanpak bij een uitbraak van het Covid-19 virus in het begin uitsluitend RGD artsen getraind. Naar de redactie verneemt, bestaat deze groep artsen uit Cubanen en een aantal onervaren jonge medici, die momenteel ook al werken in het Wanica ziekenhuis. “De medici aangesloten bij de Vereniging van Medici (VMS), bestaande uit specialisten, werden tot hun ergernis, eerst niet betrokken bij de nodige trainingen en hebben dat duidelijk laten merken bij vergaderingen met Volksgezondheid.
Het ministerie heeft daarna de vorige week de artsen van de VMS uitgenodigd voor een trainingssessie, die verzorgd werd door een RGD-arts, die alle informatie letterlijk van het internet oplas”, zegt de specialist aan ons. De huisartsen zijn momenteel evenmin te spreken over de manier waarop de veiligheidsprocedures worden gehandhaafd. “Wij hebben geen medische verbruiksartikelen ontvangen, geen schorten, geen mondkapjes, niks om ons en de assistenten te beschermen in geval coronapatiënten zich op  de poliklinieken aanmelden”, zegt een huisarts tegen ons. Indien het ministerie van Volksgezondheid niet op tijd komt met de juiste maatregelen, zullen de huisartsen hun poli’s tot nader order sluiten, want zij moeten ook denken aan de veiligheid van hun naasten.

More
articles