NIEUWE AMBTENAREN VOOR PROPOGANDAKARRETJE GESPANNEN

Tijdens de massameeting van de Nationale Democratische Partij (NDP) die de afgelopen dinsdag werd gehouden aan de Heiligenweg, werden ambtenaren zoals bekend verplicht zich als op een normale werkdag aan te melden op het ministerie waar zij werkzaam zijn. Hierna werden zij door bussen die waren ingezet door de partij vervoerd naar de desbetreffende lokatie, alwaar zij werden ingezet voor propaganda werkzaamheden. Flink waaien met de paarse vlag, terwijl een NDP pion een oogje in het zeil hield.
Het waren werknemers die ook recht hebben op hun nationale vrije dag en erger nog, helemaal geen aanhangers zijn van de paarse partij. Surinamers die hun gezinnen niet te kort willen doen en zich om die reden geen mutatie, of in het ergste geval, een ontslag kunnen permitteren. De NDP past hier duidelijk dwang toe en zet dan wel een overheidsbaan op het spel voor wat propaganda binnen de partij. Is dit waarvoor mensen studeren? Is dit wat werken binnen het overheidsapparaat intussen inhoudt? Erger nog beschikken de meeste van deze ambtenaren slechts over een bereidverklaring en bestaat de mogelijkheid, dat zij na de verkiezingen, niet meer over een baan beschikken?
Alsof het volk thans niet genoeg gebukt gaat onder de erbarmelijke omstandigheden zoals: hoge koersen en prijzen in de winkels, die dagelijks rap de lucht in gaan. Moeten zij zich in de vrije tijd ook nog inzetten voor een partij die hen in de afgelopen tien jaar, van de wal in de sloot heeft geholpen?.
Wederom toont de NDP dat de leider van deze partij en het land een dictator is, waarbij heel wat maffia-praktijken vanwege de achterban, als normaal worden gezien. Arbeiders kunnen hun beklag nergens doen, anders worden ze uit hun woonomgeving gehaald, of zelfs helemaal buiten functie gesteld. Deze mensen worden dan door de paarse partij betiteld als te zijn ‘ondankbaar’.
Het is al duidelijk, dat het overgrote deel van de samenleving geen vertrouwen meer heeft in deze regering en haar geen derde zittingstermijn gunt. Het manipuleren van de samenleving, door haar de indruk te geven dat er een massa achter de partij staat, zal tijdens de verkiezingen van 25 mei afgestraft worden. De grootste bedrieger zal dus bedrogen uitkomen.

More
articles