‘Regering is zelf betrokken bij corruptieschandalen’

Nadat de ex-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert van Trikt, in opspraak is geraakt, is de procureur-generaal, zoals minister Gillmore Hoefdraad van Financiën had meegedeeld, ingeschakeld om op basis van het interne onderzoek, een strafrechtelijk onderzoek tegen Van Trikt uit te voeren. VHP-parlementariër Asiskoemar Gajadien, zegt in gesprek met De West, dat het onderzoek tegen Van Trikt, een afleidingsmanoeuvre is. Volgens Gajadien zal noch Van Trikt, noch andere prominenten bij de regering, vervolgd worden voor corruptiepraktijken, omdat de regering zelf ook betrokken is bij deze praktijken.
“Van Trikt zal niet vervolgd worden onder deze omstandigheden. Men doet alsof men onderzoekt, alleen om het accent te verschuiven.” Gajadien geeft aan dat als zelfs prominenten bij de Centrale Bank van wie bewezen is dat ze valsheid in geschrifte hebben gepleegd, niet uit hun functies zijn gehaald, het duidelijk is dat er geen vervolging zal komen. “Als deze mensen vervolgd worden, gaan we niet alleen horen wat de oud-governor heeft gedaan, maar ook wat zich de afgelopen 9 à 10 jaar bij de Bank heeft afgespeeld”, stelt Gajadien. Hij is ervan overtuigd, dat er geen onderzoek gepleegd zal worden. ‘’Onder dit bewind zal er geen onderzoek komen, omdat de beerput veel dieper is dan men doet voorkomen’’, zegt hij.
Gajadien zegt dat er heel wat zaken zijn die rieken naar corruptie, maar dat de regering weinig doet om de apparaten te versterken. Hij haalt als voorbeeld aan dat de afdeling Fraude van de politie, maar drie personen heeft, terwijl er tientallen gevallen onderzocht moeten worden. Gajadien geeft aan dat de VHP alleen als aangever is gehoord in de zaak waarbij de partij een strafklacht tegen Hoefdraad heeft ingediend. Er is tot nog toe niets meer vernomen over het vervolg, hoewel het overduidelijk is dat de minister de wet heeft overtreden. Gajadien is van mening dat de regering niet alleen een corruptie faciliterend beleid voert, maar dat ze er nu toe is overgegaan om letterlijk te stelen van het volk.
Volgens Gajadien is het verdwijnen van een deel van de valutareserve van de burgers op dit moment het grootste schandaal. De op een na grootste is de kwestie van de Surinaamsche Postspaarbank. “Niemand is daar vervolgd. Het is overduidelijk dat de Centrale Bank meewerkt”, aldus Gajadien. Met een zwak Openbaar Ministerie en zwakke onderzoeksinstituten, kan er volgens hem niet veel verwacht worden. “Pas als een andere regering komt en men in de instituten investeert, zal er goed onderzoek verricht worden.”

door Priscilla Kia

More
articles