Regering wil nu af van Coutinho

De regering doet er momenteel alles aan om Steven Coutinho, CEO van De Surinaamsche Bank (DSB), uit zijn functie te ontheffen. Zijn beschikking wenst men ten spoedigste ingetrokken te krijgen. Onze bron meldt dat de regering de Raad van Commissaris-sen van de Surinaamsche Bank onder druk zet om Coutinho te ontslaan, dit naar aanleiding van de uitspraken die hij heeft gedaan in het radioprogramma ABC Actueel.
Coutinho zei in het radioprogramma, dat het niet normaal is wat er gebeurd is met de kasreserves. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) publiceert elke week weekstaten, waaruit de status van de kasreserves kan worden opgemaakt. “Helaas zijn de publicaties van de kasreserves niet gebaseerd op de juistheid. De Centrale Bank heeft ons helaas misleid, wij waren heel erg woedend toen wij dit hoorden’’, zei Coutinho. Volgens hem heeft DSB gelijk maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de gelden van de burgers te allen tijde veilig zijn. “Wij hebben de afgelopen dagen gevochten om ervoor te zorgen dat de gelden die toekomen aan ons volk, werkelijk veilig zijn’’, aldus Coutinho.
Het gaat niet alleen om 100 miljoen US-dollar die verdwenen is, maar ook om 100 miljoen aan termijndeposito’s.
Waarom de bank dit niet vooraf wist, komt volgens Coutinho doordat DSB ervan uitging dat er een goede balans gegeven wordt door de Centrale Bank. “Je gaat niet in de volledige details kijken, je gaat ervan uit, dat het je Moederbank is en dat je de Bank moet kunnen vertrouwen”, zei hij.
Dit vertrouwen is volgens hem geschonden. Coutinho zei dat hij niet weet hoelang deze misleiding al aan de gang is. “Dit kregen we gewoon op die koude zaterdag te horen.
Dan denk je, na alle gesprekken die wij de afgelopen maanden gevoerd hebben, wisten jullie dit gewoon keihard en waren jullie een spelletje met ons aan het spelen”, merkte Coutinho op. Hij is niet te spreken over de hele kwestie. Coutinho: “Wat men geprobeerd heeft te doen, is gewoon om het volk te bestelen, en dat maakt mij zo boos.’’

More
articles