OPRUIEND EN INTIMIDEREND

De voor zijn directe en nadrukkelijke betrokkendheid bij de Decembermoorden van 8 december 1982 door de Krijgsraad tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeelde Desi Bouterse, die toevalligerwijs president van dit land is, zal volgens zijn eigen mededeling, zich op 22 januari aanstaande na verzet te hebben aangetekend tegen het voormelde vonnis, bij de Krijgsraad vervoegen. Bouterse heeft door het in verzet gaan tegen het vonnis van 20 jaar en zijn persoonlijke aanwezigheid bij de Krijgsraad, nog de mogelijkheid een voor hem toch positievere wending te bewerkstelligen in dit langdurige strafproces. Bouterse weet thans als geen ander, dat bij het wederom niet persoonlijk verschijnen voor de Krijgsraad, het eerdere vonnis van de Krijgsraad van 20 jaar, onomkeerbaar blijft staan en er geen beroep meer mogelijk is. Hij heeft naar verluidt, het advies van zijn raadsman om niet te verschijnen bij de Krijgsraad, in de wind geslagen en besloten toch maar te gaan. Maar Bouterse is niet alleen veroordeelde, maar ook toevallig president van dit land en voorzitter van de NDP, een partij waarin er toch een groot aantal niet-rationeel denkende lieden in verankerd zijn en blijven steken in een periode die niets van doen heeft gehad met de democratische rechtsstaat en zijn beginselen. Figuren die denken door provocatie en intimidatie, anderen in hun besluitvorming en bij het uitvoeren van hun voorname taak, te beïnvloeden. Simpele en slecht onderrichte geesten die vermoedelijk uit eigen zelfbehoud en maatschappelijke positie, alles doen om hun politiek leider te ondersteunen en misschien witte voeten maken. Zo zal Bouterse bij de Krijgsraad verschijnen op 22 januari en hebben zogeheten partijbonzen en politieke slijmerds, het voortouw genomen om aanhangers te mobiliseren om op die bewuste dag, Bouterse zogenaamd te ondersteunen.  Heeft heel veel weg van opruiing en het zaaien van onrust met de bedoeling leden van de Krijgsraad te intimideren. Als de leden van de Krijgsraad zich gedurende het gehele strafproces tegen de verdachten van de 8 Decembermoorden, niet van hun stuk hebben laten brengen door verdachten en hun medestanders, waarom zouden ze nu wel ineens geïntimideerd geraken? Deze lieden die oproepen tot het creëren van chaos, moeten juist het voorbeeld geven en zo de rust binnen de gemeenschap bewaren. Suriname kan met de huidige problemen echt geen ernstige calamiteiten gebruiken en daar moet men zich zeer bewust van zijn. Adhesie aan de politiek leider betuigen, daar is helemaal geen bezwaar tegen, het moet echter op een ordelijke wijze geschieden en zeker de openbare orde niet verstoren. Laten we hopen dat de heetgebakerde leden van de NDP, de lieden die tot mobilisatie hebben opgeroepen, beseffen dat de zaak goed en rustig moet verlopen en er geen ongeregeldheden uit voortvloeien, want daar heeft zeker de veroordeelde burger Bouterse, voorzitter van een grote politieke partij, op dit moment geen voordeel bij. De verkiezingen zijn daarvoor veel te spoedig. Onrust zal de partij zeker geen voordeel opleveren en dat beseft de voorzitter van de NDP maar al te goed.

More
articles