‘Strengere maatregelen tegen onhygiënische toestanden’

Voedseltechnoloog Ricky Stutgard, zegt tegenover De West, dat hij nu al een aantal jaren pleit voor strengere maatregelen tegen onhygiënische voorbereiding van voedsel. In het afgelopen jaar hebben bestuursambtenaren van de afdeling Milieu en Gezondheidsdienst, 28 eetgelegenheden in Paramaribo tijdelijk gesloten, om onhygiënische toestanden binnen de eetgelegenheden. Volgens Stutgard is er geen regelmatige controle, vanwege de onderbezetting van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) en de Milieu Inspectie. Stutgard is van mening dat de controle op de diverse eetgelegenheden strenger moet gebeuren. “Wie gecontamineerde besmettelijke voedingsmiddelen eet, kan ziek worden en zelfs dood gaan”, aldus Stutgard.
Volgens Stutgard zijn foodhandlers (mensen die zich bezighouden met het voorbereiden van voedsel) zich er vaak niet van bewust, waarom hygiëne van eminent belang is. “Hygiëne houdt in dat erop een veilige manier levensmiddelen worden geproduceerd, dat de eetgelegenheden op tijd gereinigd worden, het afval op tijd wordt weggegooid, zodat ongedierte niet in het bereid voedsel terechtkomt”, zegt hij. De voedseltechnoloog zegt dat ongedierte, heel veel pathogene bacteriën op hun lichaam hebben die ze overbrengen op het eten. “Het probleem dat wij hebben in Suriname, is dat een heleboel foodhandlers de scholing niet hebben genoten. Velen van hen weten niet wat voedselveiligheid is, wat voedselintoxicatie is, wat voedselvergiftiging is en wat een voedselinfectie is.”
Hij zegt ook dat de foodhandlers vaak niet weten wat de functie is van het reinigen en van het desinfecteren. Volgens hem is hij geen voorstander van boetes, maar wanneer bij wijze van spreken, een bedrijf tot drie keer toe over de streep is gegaan, dan moet zo een bedrijf een zwaardere straf krijgen. “Pas wanneer de straffen zwaarder zijn en het bedrijf wordt voor een week gesloten of een maand, dan pas gaat de desbetreffende foonhandler zaken serieuzer aanpakken, want hij verdient dan niet in die maand, terwijl hij wel zijn personeel moet uitbetalen.”
Volgens Stutgard moet er meer voorlichting gegeven worden, zodat er bewustwording kan komen onder de gemeenschap waarom hygiëne heel erg belangrijk is en daarop alert te zijn. Hij benadrukt verder dat het verplicht moet worden gesteld, dat wie eten wil verkopen, een training moet hebben gevolgd in hygiëne, voedselveiligheid en voedselintoxicatie. Ook de controlemechanismen zijn vaak genoeg onderbemand of hebben de kwaliteiten niet, waardoor ze niet regelmatig alle eetgelegenheden kunnen controleren, vandaar dat het ook vaak mis gaat. Stutgard geeft aan een voorstander te zijn van een roulatiesysteem en een checker. “Een controleur moet niet jaar in jaar uit, één regio bekijken, na een half jaar moet deze verplaatst worden naar een andere regio, waardoor er geen vriendschappelijke relatie ontstaat tussen de controleur en de foodhandler”, aldus Stutgard.

More
articles