Minister Tsang bespreekt Canawaima-crisis

Minister Stephan Tsang van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T), is gesprekken gestart met de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, Vijay Chotkan, over de Canaiwama veerverbinding tussen Suriname en Guyana. In december 2019 heeft HI& T een toerismeakkoord getekend met Guyana met als doel samen de toerismesector een impuls te geven. Om dit te doen is het van belang dat er gewerkt wordt aan goede infrastructuur tussen beide landen.
Een van de eerste knelpunten die het ministerie van HI&T in kaart heeft gebracht, is de steeds haperende veerverbinding tussen Suriname en Guyana. De veerboot Canawaima die jarenlang is ingezet voor de oversteek op de Corantijnrivier, uit de vaart gehaald, omdat er reparaties aan de boot verricht moesten worden. De boot is inmiddels vervangen door een kleinere, de MB Sandaka, die het aantal passagiers en voertuigen niet aankan. “We bespreken nu wat er allemaal nodig is om dit punt aan te pakken. Maar natuurlijk zijn er meerdere knelpunten, zoals de backtrack route”, zegt Tsang.
De minister is er een voorstander van dat zowel Guyanese toeristen als Surinamers op een veilige manier de oversteek over de rivier kunnen doen. “Nu wordt de backtrack route expres heel erg levendig gehouden. Dat brengt natuurlijk risico’s met zich mee. We willen dat de mensen veiliger kunnen bewegen”, aldus de minister. Om de veiligheid te garanderen worden er voorbereidingen getroffen om oversteekstandaarden te introduceren. Naast de veerverbinding wordt ook de vliegverbinding in kaart gebracht. “We willen dat toeristen de keuze hebben om te varen, te vliegen en te rijden.”
Volgens de minister krijgt de idee van de regering om een brugverbinding op te zetten tussen Suriname en Guyana, nu meer gestalte. “Het project was reeds in 2012/2013 in de voorbereiding. Nu hebben we het opnieuw uit de kast gehaald en gaan we ervoor zorgen dat de brug wel wordt gebouwd. Er zijn al investeerders”, zegt Tsang.
Het uiteindelijke doel van het ministerie is om ook met Frans-Guyana een toerismeakkoord te tekenen. “Wij hebben als doel om als Guyana Shield met elkaar op te trekken in de toerismesector en daarvoor is het van belang dat eerst de infrastructuur wordt aangepakt.” Om invulling te geven aan de plannen, wordt in februari van dit jaar, de eerste Tourism Expo gehouden in de Arthur Chung Conference Centre in Georgetown, Guyana. De minister verwacht dat Surinamers gebruik zullen maken van deze gelegenheid om ervaring op te doen. Om Surinamers toerismebewust te maken, is het ministerie ook gestart met de Think Tourism Campagne die nog steeds loopt.

door Seshma Bissesar

More
articles