DE BEER EN ZIJN HUID

De Amerikaanse Apache Corporation en het Franse Total SA, beide internationaal gerenommeerde maatschappijen binnen de aardolie en petrochemische industrie, hebben in een gezamenlijke operatie en fysiek uitgevoerd door de eerstgenoemde, voor de kust van ons land en wel in het zogeheten block 58, een significante c.q. veelbelovende, aardolie- en aardgasbron aangeboord. Volgens de jongste bevindingen, gedaan door Apache en Total, vertoont de bron wel een diepte van boven de 70 meter en zou het om een uitstekend winbare aardolie gaan, die zich aldaar bevindt.  Wel moet er nog meer en uitvoerig onderzoek gepleegd worden  en beoordeeld, om te kunnen bevestigen of deze aanzienlijke olievoorraad uit de ‘put’ van block 58, van dusdanige commerciële omvang is om het in productie brengen daarvan te kunnen rechtvaardigen. Deskundigen op het gebied van de oliewinning en naderhand de raffinage, hebben zich voorzichtig al daaromtrent uitgelaten. Ook heeft de directeur van Staatolie, Rudolf Elias, al gesteld, dat wij verheugd mogen zijn met deze vondst voor Suriname en dat ons land nooit meer hetzelfde zal zijn, als eenmaal de aardolie wordt gewonnen en commercieel wordt aangewend , maar dat  het allemaal nog wel een tijdje, en wel ruim vier tot zes jaar, kan duren alvorens de eerste olie uit het voormelde gebied kan worden ontgonnen. Los van het feit dat pas over ruim vier tot zes jaar de olie kan worden ontgonnen, moeten we in dit land wel beseffen, dat de enorme investeringen die gepleegd zijn door Apache en Total,  eerst terugverdiend zullen moeten worden en dat pas daarna de financiële voordelen voor dit land echt zicht- en voelbaar zullen zijn. Het is goed dat we allemaal verheugd zijn dat er nu een gunstig vooruitzicht voor onze olie-industrie is dat Suriname meer zal kunnen verdienen uit deze sector. Wat we echter niet moeten doen, is de bevolking en in het bijzonder het electoraat, met zicht op de komende verkiezingen, een rad voor ogen draaien door ze zaken te beloven, die voorlopig nog niet aan de orde zijn. Het vinden van aardolie voor de kust zal zeker op korte termijn, geen aanmerkelijke verbetering teweegbrengen in het bestaan van de doorsnee Surinamers. Zeker de politieke partij de NDP, tracht nu de zaak politiek te misbruiken door vooral de kiesgerechtigden voor te houden, dat door de olievondst voor de kust, de al jaren durende crisis in dit land spoedig achter de rug zal zijn en dat onder haar leiding met de  meerinkomsten, voortvloeiende uit de exploitatie van de aardolie uit die ene aangeboorde oliebron in block 58, alles weer goed komt. De NDP, die momenteel heel weinig wapenfeiten heeft om de kiezer nog te enthousiasmeren om op 25 mei aanstaande, opnieuw voor haar te stemmen, klampt zich nu vast aan het succes, behaald door Staatolie en in haar verlengde de maatschappijen Apache Corporation en Total SA. De NDP is nu doende de beer te verkopen voor ze die geschoten heeft. Voorts is het van belang er met nadruk op te wijzen, dat de olievoorraden van dit land, het Surinaamse volk toebehoren en moeten worden aangewend tot daadwerkelijke ontwikkeling van dit land. De olievoorraden behoren geen enkele passerende politieke partij toe en dienen op een eerlijke wijze beheerd te worden en besteed, zodat elke landgenoot een redelijk bestaan kan hebben, hetgeen thans zeker niet het geval is.  We hebben internationaal kunnen zien wat er gebeurt met landen die over veel aardolievoorraden beschikken en waar de bevolking straatarm is gebleven, omdat de bestuurders òf incompetent òf doodgewoon zwaar corrupt en dieftig zijn gebleven. We willen daar slechts Nigeria, Equatoriaal Guinea en Venezuela als voorbeeld bij aanhalen. Het is daarom van het allergrootste belang dat de Surinaamse kiezer op 25 mei aanstaande, een regering kiest die het land ten bate van de daadwerkelijke vooruitgang, zal dienen. Mensen die nu reeds denken de buit binnen te hebben en de aardolievondst zien als de volgende mogelijkheid om staatsmiddelen te kunnen plunderen, moet de pas worden afgesneden.

More
articles