December 8, 2019


Bondsvoorzitter KBS doet aangifte ter zake gijzeling


December 8, 2019

Een algemene leden vergadering van het Korps Brandweer Suriname (KBS), is gisteren uit de hand gelopen. Enkele leden zouden hebben getracht bondsvoorzitter John Seedorf, te gijzelen. Volgens de leden zou de voorzitter zich schuldig hebben gemaakt aan het leeghalen van een rekening waarop de contributiegelden van de leden werden gestort. Leden van het Regio Bijstand Team (RBT) moesten erbij worden gehaald om Seedorf van het terrein te begeleiden. Hij heeft tegenover een lokaal dagblad verklaard, aangifte te doen ter zake beroving van persoonlijke vrijheid.
Volgens de verklaring van enkele leden, zou de bondsvoorzitter zoals gewoonlijk, getracht hebben om te vergadering te verdagen, nadat hij werd geconfronteerd met de bedragen die zouden zijn opgenomen door derden. Ze geven aan dat de voorzitter een kas is komen aantreffen met een bedrag van SRD 140.000. De kas is nu geslonken tot SRD 180.
“Hoe kan het dat we elke maand contributie betalen, maar de kas neemt af. Waaraan worden de gelden besteed?”, aldus een brandweerman. De leden zeggen dat kinderen van Seedorf en mensen die geen lid zijn van de bond, de gelden hebben opgenomen.
Seedorf weerspreekt deze aantijgingen. Hij zegt geen enkele intentie te hebben om gelden die aan de leden toebehoren te willen nemen, maar hij kon geen uitleg aan de leden geven, omdat zij niet naar hem wilden luisteren, vandaar dat hij de vergadering beëindigde. Volgens de bondsvoorzitter waren de gemoederen op dat moment verhit, dus had praten weinig zin.
De brandweerlieden zouden op gegeven moment zodanig verhit zijn geraakt, dat de leden van het RBT genoodzaakt waren waarschuwingsschoten te lossen.

door Yves Kloppenburg

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249