WISSELKOERSEN HEIKELSTE VRAAGSTUK

De wisselkoersen van de Surinaamse dollar ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de euro, vormen naar onze mening, momenteel het heikelste vraagstuk waarmede niet alleen de regering, maar ook de handel en de gewone burger, worden geconfronteerd. De gehele economie en haar eventuele groeimogelijkheden worden door de niet-stabiele c.q. onrustige wisselkoersen, in gevaar gebracht. Vooral de huidige regering Bouterse zit met dit grote probleem in haar maag, gezien ze maar weinig mogelijkheden c.q. middelen heeft om de koersen, stabiel te houden. De afgelopen dagen is er weer heel wat onrust op de valutamarkt te merken en is het vertrouwen in de SRD weer afgenomen, hetgeen te merken is aan de stijging van euro en dollar. Bij de banken wordt nog steeds met een wisselkoers voor de dollar  gewerkt die beneden de SRD 8,- ligt en voor de euro berekent men  SRD 8.30,-,maar bij de cambio’s worden allang wisselkoersen voor beide vreemde munteenheden van ruim boven de SRD 8,- berekend. De afgelopen dagen is de zaak weer flink onrustig en overtreft de vraag het aanbod verreweg en dat is duidelijk te merken aan de stijgingen voor de vreemde valuta. Binnen de informele sector gaat men nu zelfs zover, dat men voor de dollar tussen de SRD 8.25,- tot 8.55,- voor een dollar wenst en de euro toornt daar verder boven met koersen die in de richting van SRD 8.80,- gaan. De stijgingen hebben alles te maken met het schaarser worden van vooral de dollar. De Cambio aan de Hendrikstraat die zo gul was met het verkopen van dollars voor SRD 8,-, is nu ook behoorlijk op de rem gaan staan. Personen die nu nog de dollar willen betrekken, kunnen dat nu maar twee keer in de maand doen. Geeft aan dat ook de voorraden van de cambiohouders aan het opdrogen zijn. Vanuit bancaire kringen vernemen wij, dat men nu reeds  maatregelen treft om de grote klappen van snel stijgende wisselkoersen en de negatieve gevolgen daarvan voor de financiële sector en het gehele land na mei 2020, zo goed als mogelijk op te vangen.  Dat men vanwege de overheid momenteel met tal van kunstgrepen tracht de koersen stabiel te houden, heeft alles te maken met de komende algemene verkiezingen en de wens van de NDP-regering weer als winnaar uit de bus te geraken. Maar de voorspellingen van goed ingewijde economisten die niet politiek geëngageerd zijn, liegen er niet om, omdat deze mensen slechts kijken naar de cijfers en de mogelijkheden om deze positief te kunnen beïnvloeden en die zijn er tot hun grote spijt, zeker niet in voldoende mate voor aanwezig. De verdiencapaciteit via bonafide exporten van dit land in vreemde valuta, laten veel te wensen over en dus verdient Suriname veel te weinig om in zijn valutabehoefte te kunnen voorzien en daar dient grote verandering in te komen in de komende tijd. De huidige voorspellingen zijn nu dat de koersen een stijgende lijn zullen vertonen en die zal verder toenemen na de verkiezingen van mei volgend jaar. En juist omdat zulks steeds duidelijker wordt, is de jacht op vreemde valuta geopend en stijgen de wisselkoersen momenteel rap. We zijn en blijven daarom benieuwd wat voor lapmiddel de regering Bouterse nu zal bedenken om deze stijgende trend tijdelijk onder controle te houden.

More
articles