December 2, 2019


(foto: Johan de Randamie)

NPS’ers hebben nog steeds vertrouwen in groene partij


December 2, 2019

De NPS’ers hebben nog alle vertrouwen in de partij. Op het jaarlijkse congres van de partij op zondag 1 december, hebben de leden in een motie besloten, dat het hoofdbestuur en het congresbestuur met twee jaar verlengd worden. De laatst gehouden interne verkiezingen van de partij hebben getoond, dat er nog vertrouwen is in de besturen. Daarnaast zijn de leden van mening, dat voorzitter Gregory Rusland, het hoofdbestuur en de overige organen en structuren van de NPS, de ruimte moet worden geboden om zich ongestoord te wijden aan de werkzaamheden die moeten worden verricht voor het behalen van een optimaal verkiezingsresultaat.
De leden hebben in een tweede motie, hun vertrouwen uitgesproken over de stappen die Rusland en het hoofdbestuur nemen om een breed politiek en maatschappelijk draagvlak te creëren, die het wanbeleid van de huidige regering definitief stop zullen zetten. Zij hebben de voorzitter en het hoofdbestuur daarom het mandaat gegeven, om verder te gaan met het maken van afspraken met gelijkgerichte politieke partners bij de kandidaatstelling van leden voor De Nationale Assemblee en regionale volksvertegenwoordigers in Suriname. Verder is aan hen ook opgedragen al het nodige te doen voor het behalen van optimaal resultaat op 25 mei.
Tijdens dit congres heeft het hoofdbestuur van de partij, de leden en aanhangers van de partij, herinnerd aan de doelstellingen en hen op de hoogte gesteld van de status van de activiteiten van de NPS om het wanbeleid van de regering stop te zetten. NPS-voorzitter Gregory Rusland, zei in zijn toespraak, dat de NPS absoluut ‘’niet happy is’’ met situatie in het land en dat de financiële crisis die nu heerst, een van de grootste problemen is in het land.

De regering is volgens hem de afgelopen periode naarstig op zoek naar geld om zaken die zij niet heeft kunnen realiseren, alsnog te realiseren. Hij sprak over de reis van de president naar China waarbij ook diverse leningsovereenkomsten met dit land zijn getekend. Rusland benadrukte, dat de NPS niet tegen leningen is, indien die verantwoord worden genomen.
De regering weet volgens Rusland niet met de financiën van de staat om te gaan. Hij zegt zich zorgen te maken, omdat de regering behalve buitenlandse leningen, ook in het binnenland geld zoekt om vooral de overname van de dam te realiseren. Volgens Rusland, kijkt de regering nu mogelijk richting deviezen uit pensioenfondsen van met name parastatale bedrijven. Rusland riep de partijleden bij deze gelegenheid ook op, zich niet te mengen in met wat er binnen de rechterlijke macht gebeurt. Hij merkte op dat wet en recht voor iedereen gelden.

-door Priscilla Kia-

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249