November 26, 2019


‘Arron zou niet tevreden zijn met Suriname’


November 26, 2019

“Als we vandaag oud-NPS-voorzitter Henck Arron zouden vragen als hij tevreden is met waar Suriname is op dit moment, zou hij absoluut niet tevreden zijn”, zei NPS-voorzitter Gregory Rusland gisteren bij de kranslegging bij het standbeeld van Henck Arron in verband met 44 jaar onafhankelijkheid. Arron was een van de grote voorstanders van de onafhankelijkheid van Suriname. Samen met andere leiders, heeft hij ervoor gezorgd dat ons land onafhankelijk werd. Rusland gaf aan dat Arron niet blij zou zijn, omdat we keer op keer hebben bewezen, niet in staat te zijn werk te verrichten zodat Suriname op een goede manier ontwikkeld wordt. Rusland zei dat na de onafhankelijkheid in 1975, het de bedoeling was dat met de moeite die de toenmalige leiders hadden gedaan, dit land prachtig zou worden. Hij haalde aan dat als grote ontwikkelingen zoals het West-Suriname project waren uitgevoerd, ons land vandaag geen geld zou hoeven leven. “We zouden een succesvolle aluinaarde- en aluminiumsector hebben waardoor we nog voor minstens 100 jaar bauxiet zouden kunnen produceren. Niet alleen de mijnbouwsector, maar ook andere sectoren die het land zouden kunnen ontwikkelen zouden een succes zijn”, merkte Rusland op. Over de staatsgreep van 25 februari 1980 zei hij, dat er een coup is gepleegd waarbij de leiding van het land werd weggeschoten om de leiding te geven aan onverantwoordelijken. Rusland legde uit dat de toenmalige president Johan Ferrier, zich ernstig zorgen maakte over de ontwikkelingen van het land. Op verzoek van Ferrier hebben toen enkele mensen deelgenomen in het kabinet zodat het niet erger zou worden. In 1982 waren de ontwikkelingen zodanig, dat de president niets kon tegenhouden. Vakbondsrechten werden onderdrukt en er werd geen invulling gegeven aan de belofte en eis voor nieuwe verkiezingen. “Als de coup er niet was geweest, zou Suriname op een hoger niveau functioneren. Onderwijs was niet belangrijk en we kregen mensen in de leiding van het land die niet in staat waren ontwikkeling op de middellange en lange termijn te brengen. In 1980 had Suriname een schuld van 6 tot 7 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Nu is de schuldlimiet van 60 procent naar 95 procent gebracht. In 1987 was de schuld meer dan 100 procent van het bbp. Toch heeft de NPS met partners het land in goede banen geleid”, sprak Rusland. De NPS heeft in de afgelopen 44 jaar, twee jaar in de leiding van het land gezeten. ‘’In die 44 jaren hebben we steeds perioden van vallen en opstaan gehad. Vanaf 2010 is de huidige regering in staat geweest door misleiding en valse beloftes aan de macht te blijven. We kunnen niet trots zijn hierop. De tijd is afgebroken om beter te weten. NPS heeft kader in huis om het land tot ontwikkeling te brengen. Belangrijk is dat volk inziet dat we de weg van criminaliteit en vernietiging moeten verlaten en op 25 mei aanstaande de verandering zelf brengen’, aldus Rusland. door Priscilla Kia

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249