‘Toezicht belangrijk bij komende verkiezingen’

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft recentelijk stukken van de verkiezingen van 2015, verbrand. Volgens het ministerie is dit gedaan om opslagruimte vrij te maken. ‘’Dit is een teken aan de wand dat er voldoende toezicht moet zijn vanuit de oppositie, maar ook van internationale waarnemers, zoals de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS’’, zegt Angelic del Castilho, voorzitter van DA’91, desgevraagd over deze kwestie.
Del Castilho geeft aan, dat officiële rapportage tot op heden niet beschikbaar is gesteld aan de politieke partijen, terwijl de stukken reeds verbrand zijn. Dit maakt het volgens haar onmogelijk om te verifiëren, wanneer het rapport uiteindelijk beschikbaar is. Del Castilho benadrukt dat alertheid geboden is, omdat bij de laatste verkiezingen er stemmen opgingen, dat er gefraudeerd was met stembiljetten.

‘’Politieke partijen mogen nooit de originele proces-verbalen inzien’’, zegt Del Castilho. Ook het feit dat de werving en selectie van stembureaupersoneel nu via de districtscommissarissen (dc’s) gaat, trekt zij in twijfel. Ze geeft aan dat de politieke partijen hebben om meer transparantie gevraagd en toen is het besluit genomen dat het via de dc’s gaat. “Wie weet gaat het om een compleet paars gekleurd stembureau, want wij hebben geen inzage in de selectie en werving”, aldus Del Castilho. Daarom is het volgens haar belangrijk, dat de oppositionele partijen de koppen bij elkaar steken bij de komende verkiezingen. De politica zegt dat er al wat partijen zijn die kijken hoe zij hier inhoud aan kunnen geven. Tijdens haar bezoek aan de Verenigde Staten van Amerika kort geleden, heeft zij de OAS en de State Department, ook opgeroepen om extra alert te zijn bij de komende verkiezingen en niet alleen op afstand waar te nemen.
De OAS heeft recent fraude geconstateerd bij de verkiezingen in Bolivia. Dit heeft ertoe geleid dat de Evo Morales is afgetreden als president en het land uit is gevlucht. De regering heeft daarna een persbericht doen uitgaan, waarin zij stelt zich niet te mengen in dergelijke aangelegenheden. Del Castilho vindt het standpunt van de regering niet vreemd, omdat zij het regime in Venezuela en Nicaragua ondersteunt. De regering verwerpt ten strengste de recente gebeurtenissen Bolivia, welke ertoe hebben geleid dat Morales, mede vanwege de ontstane geweldsgolf, gedwongen zijn functie heeft neergelegd. Del Castilho zegt dat de regering Morales in feite ondersteunt om door te gaan met wat hij deed. “Dit is zeer zorgwekkend, want het geeft de inborst van onze regering weer”, zegt zij. Morales heeft tijdens zijn bezoek aan Suriname de hoogste onderscheiding gekregen. Hij is benoemd tot Drager van het Grootlint in de Ere-orde van de Gele Ster. Del Castilho is het ermee eens dat de onderscheiding wordt ingetrokken. Echter ziet zij dit niet gebeuren onder leiding van de huidige regering, vooral niet omdat de president van Equatoriaal Guinea, Theodoro Obiang, de gouden sleutel van Paramaribo heeft ontvangen.

door Johannes Damodar Patak-

More
articles