November 14, 2019


Regering moet opheldering geven grondaanvragen


November 14, 2019

De Werkgroep Grond en Recht, voerde hedenochtend in het gebouw van het domeinkantoor, een gesprek met de leiding betreffende de protestnota, die de werkgroep de vorige week bij De Nationale Assemblee heeft ingediend. “We hebben intussen al een plan B klaar, indien wij geen oplossing vinden”, zei de voortrekker van de werkgroep, Robert Elmont, tegenover de krant.
In de protestnota verzoekt de Werkgroep Grond en Recht, de regering opheldering te geven over wat er gebeurd is met de duizenden grondaanvragen die in 2011 werden geregistreerd. Volgens de wet moet de overheid de aanvragers binnen zes maanden schriftelijk op de hoogte stellen over de stand van zaken met betrekking tot hun aanvraag, maar duizenden mensen die grond hebben aangevraagd in 2011, hebben tot op heden niets gehoord. De werkgroep eist van de regering dat deze wet wordt nageleefd en dat de aanvragers alsnog een bericht krijgen over de status van hun aanvraag. De werkgroep zegt dat niet alleen in dit geval, maar in tal van andere zaken, de overheid de wet in ruime zin heeft overschreden en overweegt om juridische stappen tegen de regering te ondernemen.
Volgens Elmont is er ook een protestnota ingediend bij het ministerie van Regionale ontwikkeling, Grond en Bosbeheer. Hij geeft aan dat de groep inmiddels door de beleidsmedewerker van het ministerie is uitgenodigd om te praten over de grondenkwestie.
“Ik wil totaal geen politiek hiermee bedrijven, maar er zijn wettelijke regelgevingen en bepalingen die nageleefd dienen te worden”, geeft Elmont aan.
Volgens Elmont werd hij toen hij het kantoor bezocht, verrast door een nieuwe mededeling die ingaat tegen de wettelijke voorschriften bij het indienen van een grondaanvraag. “Men verplicht je nu om bij een grondaanvraag een kaart te hebben.” Elmont geeft aan dat er twee soorten manieren van indiening zijn aangegeven in de wet: de specifieke indiening, waarbij men weet waar de grond ligt en weet dat die vrij is en een algemene indiening, hierbij vraagt iemand een stuk grond aan, dat vrij is. “Men heeft geen idee waar vrij is, hoe komen ze dan aan een kaart?”, zegt Elmont.
Hij geeft verder aan dat er tussen de grondaanvragen een aantal coöperatieve grondaanvragen zitten. “Dit zijn aanvragen met een speciaal doel. Het zou kunnen zijn voor landbouw enzovoorts, maar die zouden met spoed behandeld moeten worden. Echter hebben deze mensen slechts een bereidverklaring gehad.” Volgens hem is de situatie zo erg, dat de mensen verschillende kosten hebben betaald bij de bank en niets meer van de overheid hebben vernomen. ”Het onbehoorlijk bestuur moet uiteindelijk aangepakt worden”, aldus Elmont.

-door Yves Kloppenburg-

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249