Relatie president en Chotelal wekt vraagtekens

“Het verbaast mij dat hij over zoveel dollars beschikt zonder dat de herkomst van dat geld bekend is”, zegt Sham Binda, voorzitter van de Asso-ciatie van Kleine en Middelgrote On-dernemingen in Suriname (AKMOS). Binda noemt dit een discriminatoir beleid, omdat de ene cambio wel moet verantwoorden vanwaar het geld afkomstig is en de andere niet. Binda geeft aan dat hij graag wil weten wat de relatie is tussen de president en Chotelal. Chotelal heeft een supermarkt en een cambio. Deze cambio verkoopt US-dollars tegen een lagere koers dan SRD 7.85. De governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt, had aangegeven, dat hij niet precies weet vanwaar de US-dollars komen die door sommige cambio’s voor een lagere koers worden verkocht. Volgens Van Trikt is het vermoedelijk zo, dat de cambio’s al over de dollars beschikten, maar die vasthielden zodat er daardoor een schaarste aan dollars ontstond.
Binda geeft aan dat dit niet gezond is voor de ontwikkeling van ons land. Er is geen sprake van kapitaalverantwoording en hij vraagt zich daarom af, wat de band is van de hoogste man van het land met Chotelal. ‘’Suriname staat al bekend van witwassen en als drugsdoorvoerland, dit geeft ons land alleen maar een slechtere naam’’, zegt Binda. Volgens hem zijn slechts enkele mensen heer en meester in dit land, terwijl de rest van de samenleving alleen maar armer wordt. Binda zegt ook dat de president wederom beloofd had, de koers omlaag te brengen voor 25 november. “Ik daag hem uit om de koers landelijk omlaag te brengen”, aldus Binda.

More
articles