‘Volk wordt bewust dom gehouden’

Anthony Wong, voorzitter van de Alge-mene Aannemers Vereniging in Suri-name (AAVS), zei gisterenavond tijdens een lezing van de Kenniskring in het Lalla Rookh gebouw, met als the-ma: Waarheen met onze schuldpositie, onze staatsschulden en de wet op de staatsschuld?, dat de regering er bewust voor kiest om belangrijke informatie en cijfers achter te houden voor het volk. “Ik heb het gevoel alsof de regering het volk bewust dom probeert te houden”, zei hij. Aan het eind van de avond werd er een paneldiscussie ge-voerd waaraan ook de voorzitter van de Associatie van Kleine en Middel-grote Ondernemingen in Suriname (Akmos), Sham Binda, en de voorzitter van Strei!, Maisha Neus, deelnamen.
Volgens Wong is de Wet op Staatsschuld bewust aangenomen in het jaar 2002 en is er een reden waarom er strafbepalingen aan zijn toegevoegd. “De economie van Suriname zou in een ergere staat verkeren als deze wet nooit was aangenomen”, stelt hij. Wong gaf aan zich enorme zorgen te maken over het obligoplafond dat deze regering volgens hem al ruim overschreden heeft. ‘’Dit zal zeker economische gevolgen hebben voor ons land. Wij als burgers zullen enorme rentes betalen”, gaf Wong aan. Dit is volgens hem het gevolg van het leengedrag van deze regering.
’’De banken hebben dan geen keus, ze zullen de rentes moeten opschroeven en dat betekent onttrekking van geld uit de economie. Bovendien hebben we nog altijd een begrotingstekort, wat zal maken dat de regering voor de komende periode zal blijven lenen.” Volgens Wong is het dan vanzelfsprekend dat de aannemers ook hieronder zullen lijden.
Hij gaf verder aan dat het geld dat wordt geleend, weer wordt weggedragen doordat projecten niet worden uitgevoerd door de eigen bevolking. “Laten we kijken naar de herbouwwerkzaamheden van het nieuwe DNA-gebouw, die zijn toch ook overgelaten aan een buitenlander, terwijl er geldt hiervoor is geleend”, stelt de voorzitter. Dit is volgens hem een van de vele problemen waarmee de aannemingssector te maken heeft, omdat er volgens Wong niet duurzaam wordt geïnvesteerd.
Een ander heikel punt is volgens Wong, dat Suriname niet de verdiencapaciteit heeft om het geleende bedrag af te lossen. “Ik weet in feite niet welke projecten de regering precies uitvoert, maar ik kan jullie wel vertellen hoeveel er geleend is”, zei Wong. Volgens hem zijn deze twee zaken, de leningen en de projecten die ermee uitgevoerd worden, niet in evenwicht met elkaar.
Ook het feit dat de strafbaarstelling van de minister van Financiën uit de wet is gehaald, baart Wong zorgen. Volgens hem heeft de regering met de aanname van deze wet getoond lak te hebben aan alle adviezen die ze heeft gekregen van deskundigen, diverse groepen uit de samenleving en het volk.

door Yves Kloppenburg

More
articles