November 4, 2019


Leerlingen STS 3 volgen al een maand geen les


November 4, 2019

“Wanneer leraren één dag een actie uitschrijven, dan schreeuwt iedereen moord en brand, het recht op onderwijs is in het geding, leraren mogen niet staken, maar studenten hebben nu al een hele maand geen les gevolgd en geen haan die ernaar kraait”, zei Reshma Mangré, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL), tegenover de media. Op de Surinaamse Technische School 3 (STS), zijn de leerkrachten dusdanig ontevreden over de gang van zaken, dat de lessen geen voortgang vinden. De leerlingen hebben daardoor tot op heden geen lessen kunnen volgen. Volgens Mangre is de situatie van dien aard dat er weinig communicatie is met de directeur. ‘’Er heerst een onprettige sfeer, leraren zijn zonder grondige redenen gemuteerd en overuren zijn weggehaald. Voor de vakken zoals mechanica, wiskunde en natuurkunde zijn er gewoon geen docenten’’, zei Mangré. Volgens haar heeft geen enkele organisatie, noch de minister, iets van zich laten horen..= “De minister moet weten dat het slepen van de bond naar de rechter, geen oplossingen biedt, we zijn voor het gerecht gesleept, maar dat wil nog niet zegen dat de onderwijsproblemen zijn opgelost”, Mangre. Momenteel zijn er ook problemen op het Lyceum 1, waarbij de leraren in beraad zijn vanwege de chaotische situatie op de school. Zij hebben een brandbrief geschreven naar de directie. Ook het Natin kampt met een probleem, er is een tekort aan lokalen waardoor de studenten al een maand verstoken zijn van onderwijs. De leerkrachten van de desbetreffende scholen, hebben op advies van de bond, een brief gericht naar de minister om aan te geven wat de knelpunten zijn. De voorzitter zegt dat de leerkrachten uitkijken naar de reactie van de minister. “Wanneer we zeggen dat het voor ons belangrijk is dat het onderwijs centraal staat en dat we moeten gaan naar kwaliteitsverbetering van het onderwijs, dan heb ik het hierover”, aldus Mangré.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249