November 3, 2019


BLAMAGE VOOR KPS


November 3, 2019

We maken een steeds slechtere indruk en wel op het buitenland. Een buitenlandse staatsburger wordt in een van onze goudvelden (Papaiston) beschoten met een jachtgeweer door naar verluidt een landgenoot. De man raakt zo gewond dat hij, gezien de gebrekkige medische voorzieningen in het achterland, doodbloedt. Geen politie in het achterland of slechts op enkele plaatsen vertegenwoordigd. Het lijk van de man diende na de moord naar Paramaribo vervoerd te worden, maar daarvoor konden naar verluidt geen middelen vrijgemaakt worden. Het gevolg was dat het ontzielde lichaam van de 26-jarige Braziliaan drie dagen in weer en wind in een korjaal bleef liggen. Vanwege het korps werd niet ontkend dat het lijk niet vervoerd kon worden. Vanwege het bureau van de korpschef, kwam er eveneens geen bevredigende verklaring over het niet tijdig transporteren van het lijk en waarom er geen obductie werd gepleegd. Het lijk is afgedragen aan de familie en is inmiddels ter aarde besteld. Waarom zegt de politie of het departement van Justitie en Politie, niet precies hoe de vork in de steel zit? Waarom kon het transport van de vermoorde Braziliaanse jongeman niet snel naar de hoofdstad vervoerd worden voor het instellen van een obductie? Is de politie thans zo krap bij kas, dat ze niet eens meer in staat is haar werkzaamheden binnen het territoir van de Republiek Suriname naar behoren uit te voeren? Bij het aantreden van het kabinet Bouterse in 2010, werd de bevolking beloofd, dat ze voortaan zonder diefijzer zou kunnen slapen en dat de veiligheid tot een zeer hoog niveau zou worden opgevoerd. Nou, we hebben het wel geweten. Suriname is nog nooit zo onveilig geweest en we worden zelfs door zeer mobiele rovers voor supermarkten in deze hoofdstad beroofd en mishandeld. Zelfs op klaarlichte dag worden bejaarden in hun huizen overvallen, mishandeld en beroofd. In het binnenland ben je zelfs aan je lot overgelaten en kan je van alles overkomen door gewapende rovers en dan wel in het bijzonder in de zogeheten goudgebieden. En er is al jaren geen geld meer voor het bemannen en bekostigen van de detachementen. In het oosten van het land is het een totale chaos op en langs de Marowijne- en Lawarivier. De wet van de sterkste geldt daar en deze regering heeft nimmer de juiste veiligheidsmaatregelen getroffen of willen treffen, omdat er zelfs grote paarse belangen spelen, zulks tot groot ongenoegen van de Franse buren.  Maar ook hier kan na mei 2020 verandering in gebracht worden en de ware democratie wederom een kans van slagen krijgen.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249