November 2, 2019


Gevaarlijke situatie


November 2, 2019

Aan de Lim A Po straat doet zich al geruime tijd een gevaarlijke situatie voor. Planken en ander restmateriaal, afkomstig van de renovatiewerkzaamheden die verricht worden aan een pand, liggen op het voetpad. De nieuwe Bouwwet schrijft voor dat panden die gerenoveerd worden, afgeschermd dienen te worden. In geen geval mag het afval open en bloot op straat liggen waar het een gevaar vormt voor voetgangers.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249