October 23, 2019


‘Tijd van praten is voorbij’


October 23, 2019

Demonstranten die gehoor hebben gegeven aan de oproep van de politieke partij Strei!, hebben vandaag harde noten gekraakt. Verschil-lende sprekers hebben benadrukt dat de tijd van praten voorbij is. “Het is tijd om strijd te leveren!”, werd er geroepen. De demonstranten eisen van het parlement dat de initiatiefwet die is ingediend door NDP-fractieleider Amzad Abdoel, niet wordt goedgekeurd. De regering dient ook te stoppen met het afsluiten van leningen. Er zal elke dag om 10:00u geprotesteerd worden voor het parlement, totdat de initiatiefwet wordt afgekeurd door het parlement. Aan de oppositie is gevraagd om tegen te stemmen en zich niet te onthouden van stemmen. Er worden gesprekken gevoerd met de vakbeweging, parlementaire en buitenparlementaire oppositie en andere organisaties om de actie fysiek te ondersteunen. Stephanie de Randamie, bestuurslid van Strei!, zei dat er niet meer gewacht kan worden op de verkiezingen van 2020. Volgens haar gaat het wanbeleid van de regering alsmaar door. ‘’Het wordt tijd om te bundelen als volk’’, zei ze. NPS-topper Wilgo Valies, zei dat naast het blijven lenen, er ook gelogen wordt. Hij noemde de onthulling van NPS-voorzitter Gregory Rusland, over een miljoenenlening bij het Oppenheimer Funds. De minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, noemde het een‘’Anansi Tori’’, maar later bevestigde president Desiré Bouterse, dat de regering hier inderdaad mee bezig is. ‘’Blijf niet meer aan de kantlijn staan, maar kom op voor je belang, want wanneer deze gasten dat geld opmaken, moeten wij als volk het betalen”, aldus Valies. Hij benadrukte dat op 25 mei 2020, het vonnis geveld zal worden. Abop-parlementariër Edward Belfort sprak de aanwezigen toe en stelde, dat de president een grote misleider is. Hij zei dat de president kopstukken aanwijst om met pakketten stemmen te winnen om zodoende de aandacht van de werkelijk problemen af te leiden. Ivan Fernald, oud-NPS-minister, zei dat hij weet dat er rechtgeaarde parlementariërs zijn in de oppositie. Hij stelde dat de coalitie langzamerhand een verlengstuk van de regering begint te worden. Fernald voegde eraan toe, dat er gekeken moet worden naar de kwaliteit van de argumentatie, de integriteit en het volksbelang. NDP-fractieleider Amzad Abdoel, heeft op vrijdag 18 oktober, een initiatiefwet ingediend in De Nationale Assemblee (DNA) ter wijziging van de Wet op de Staatsschuld en financiering van de staatsbegroting. De wijziging houdt in dat de strafbepalingen uit de wet geschrapt worden. In de memorie van toelichting van de initiatiefwet wordt uitgelegd, dat de strafbepalingen worden geschrapt, omdat de recent goedgekeurde Comptabiliteitswet, lenen beperkt tot de verdiencapaciteit. door Johannes Damodar Patak

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249