October 16, 2019


Kort geding tegen wijziging kiesregeling


October 16, 2019

Advocaat Antoon Karg heeft gisteren namens de politieke partijen PRO, Setie Sranan, Strei! en Alternatief 2020, een kort geding tegen de staat aangespannen tegen de wijziging van de kiesregeling. Aan de kortgedingrechter is verzocht om de wijzigingen buiten toepassing te laten bij de komende verkiezingen. Karg zegt in gesprek met De West, dat de wijzigingen voorbijgaan aan de grondwet. Hij geeft aan dat de wijzigingen met de gewone meerderheid zijn aangenomen, terwijl een tweederdemeerderheid vereist is. Onder de nieuwe kiesregeling is het voor politieke partijen onder andere niet toegestaan om in combinatieverband deel te nemen aan de verkiezingen, tevens moeten politieke partijen die deel willen nemen, een borgsom betalen. Karg benadrukt dat mensenrechten worden geschonden, waaronder het Kiesrecht, Recht op Associatie alsook het Inter-Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Bupo-verdrag. SU 2 The Next Level, DA’91 en DRS, ondersteunen het proces. De zaak gaat morgen om 08:30uur voor bij de rechter. De advocaat verwacht dat zijn cliënten in het gelijk worden gesteld. door Johannes Damodar Patak

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249