October 5, 2019


IBW bezorgd over verkoop diploma’s


October 5, 2019

Vandaag wordt wereldwijd de Dag van de Leerkracht herdacht. In verband hiermee, sprak De West met IBW-directeur tevens docent Guillermo Samson, over het onderwijsgebeuren in ons land. “IBW maakt zich verschrikkelijk zorgen dat allerlei figuren uit het buitenland zich hier komen vestigen en diploma’s verkopen”, zegt Samson. Hij geeft aan dat de enige voorwaarde is, voldoende geld hebben en dat dit zelfs op de radio wordt verkondigd. Hij voegt eraan toe, dat aan ministers in het huidige kabinet, diploma’s zijn gegeven door zogenaamde professoren van een brievenbusuniversiteit die niet eens be-staat. “Mensen met een lagere school, zien gewoon kans om plotseling met een mastersdiploma rond te lopen en zelfs anderen met een PhD”, zegt hij. Samson vindt het een kwalijke zaak dat het ministerie hier niet tegen optreedt en studenten ook niet beschermd onder de mom dat onderwijs vrij is. Hij benadrukt dat er orde op zaken gesteld moet worden “in een moeras waar we door het bos de bomen niet meer zien op het gebied van onderwijs en waar het ministerie alleen maar voor chaos zorgt en zaken toelaat zonder in te grijpen”. Samson benadrukt naar aanleiding van deze ontwikkelingen binnen het onderwijs, dat IBW heeft besloten om zich te onderscheiden van de personen die lukraak diploma’s verkopen. “Wie de schoen past, trekt hem aan” zegt de directeur. Op het IBW zijn de resultaten de afgelopen jaren niet bevredigend. Samson legt uit, dat het min of meer om dezelfde tentamens gaat met vernieuwde boeken en dat enkele jaren geleden, er een slagingspercentage van 80-90 procent werd behaald, dat is nu teruggevallen naar 10-20 procent geslaagden. Uit evaluatie van het college is gebleken, dat vwo’ers met goed gevolg de bachelor opleiding doorlopen, studenten zonder vwo-diploma hebben veel minder kans van slagen en op grond hiervan, is besloten dat voor het volgen van een bachelor opleiding aan het IBW, een vwo-diploma vereist is. Wie geen vwo-diploma heeft, kan aan het IBW naast zijn bachelor, een vwo-opleiding volgen. Het vwo-examen is conform het examen van het ministerie van Onderwijs. Het gaat in dezen ook om een vierjarige opleiding waar naast het bachelorsdiploma, ook het vwo-diploma wordt behaald. Indien de student aan het einde van de rit zijn bachelor heeft afgerond, maar het vwo niet, dan komt die niet in aanmerking voor het bachelorsdiploma. De opleidingen van het IBW zijn niet geaccrediteerd. “Samson heeft geen boodschap aan accreditatie, want ze zijn geaccrediteerd en onder de naam van accreditatie verkopen ze diploma’s”, stelt Samson. Hij zegt dat IBW’ers internationaal op alle toonaangevende opleidingen worden toegelaten. Zo is een IBW’er uit een selectie van 61, geselecteerd om haar masterstudie aan de University of Dundee te doen en zijn velen naar Nederland vertrokken. De juridische faculteit van de Anton de Kom Universiteit, weigert studenten van het IBW. Samson kan zich niet indenken dat IBW’ers niet worden toegelaten, terwijl zij in het buitenland wel worden toegelaten. ‘’Dit komt omdat mislukkelingen het voor het zeggen hebben op de juridische faculteit’’, zegt hij. Er vindt naar zeggen van Samson, veel gerommel plaats in het onderwijs. ‘’Dit jaar is er zelfs gerommeld op het Examenbu-reau waarbij een ambtenaar buiten functie is gesteld, omdat hij in feite binnen het Examenbureau heeft geprobeerd diploma’s te verkopen door met cijfers te sjoemelen”, zegt Samson. Ulrich Rodgers, hoofd van het Examenbureau, is eerder dit jaar buiten functie gesteld. Vanuit het ministerie is ook aangifte tegen hem gedaan. Hij zou hebben gesjoemeld met toetsresultaten. ‘’Dit wil niet zeggen dat het Examenbureau corrupt is. Het is een buitengewoon goede instelling, maar met het vertrek van het voormalige hoofd van het Examenbureau, Joyce Zijler, hebben zich zaken voorgedaan die niet door de beugel konden.’’ Samson heeft hierover ook naar het ministerie geschreven. Echter zonder enig resultaat. In 2016 heeft IBW een licentie gekregen van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur om te mogen starten met een havo/vwo-opleiding. Op grond hiervan kwam de dochter van IBW in het leven, namelijk het Alpha Betha Vrije Atheneum. “Wat was voorspeld, is de waarheid geworden, al zij het niet geweldig veel, maar mensen hebben de opleiding havo in één jaar gedaan en één heeft het zelfs gepresteerd, om een vwo-diploma in twee jaar te behalen.’’ Samson geeft aan dat dit ongekend is in de Surinaamse historie, terwijl het ministerie juist plannen had om de havo-opleiding naar drie jaar te brengen. “IBW is een instituut of honor. IBW gaat voor kwaliteit. IBW verkoopt geen diploma’s. Binnen IBW ga je niet horen dat 100 of 200 hun masters hebben behaald in een jaar. Bij IBW moeten de beste slagen”, licht Samson de nieuwe structuur toe. ‘’Honderden mensen lopen met een master rond, dat in de praktijk niet deugt.’’ IBW bestaat al 36 jaar en is gestart als een hbo-opleiding waarna het instituut getransformeerd is naar een bachelor-/masteropleiding met een hbo-stream en nu ook een wetenschappelijke stream. door Johannes Damodar Patak

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249