September 21, 2019


WISSELKOERSEN STABILITEIT?


September 21, 2019

Wie zou dat niet willen? Een echte wisselkoersen stabiliteit die wij gekend hebben onder André Telting op de Centrale Bank van Suriname en een Humphrey Hildenberg op Financiën. Een koers van SRD2.80,- voor een Amerikaanse dollar en een voor de euro die niet veel hoger lag. Maar die tijd is voorbij en het zal heel wat voeten in de aarde hebben, alvorens de wisselkoersen weer helemaal stabiel te noemen zijn en vanuit een Centrale Bank kunnen worden gedicteerd. Een Centrale Bank die een solide monetaire reserve heeft en kan bepalen hoe hoog de koers voor een dollar of euro behoort te zijn. Niet lang na het aantreden van het kabinet Bouterse en een Hoefdraad als governor van de Centrale Bank, hadden we al te maken met een devaluatie en ging de koers van de SRD ten opzichte van de dollar naar 3.35,-  en in 2016, werd de SRD verder afgewaardeerd naar SRD4.05,- om hem later los te laten en afhangen van het mechanisme van vraag en aanbod. De SRD werd dus overgelaten aan een vrije val en dat hebben we allemaal wel geweten. De koers voor de dollar ligt nu rond de SRD8.40,- bij de cambio’s en daar zijn velen van afhankelijk. Het behoeft geen betoog, dat de NDP-regeringen in financieel-economisch en monetair opzicht, hebben laten afweten. Tot op heden is deze regering niet in staat de wisselkoersen voor de dollar en euro onder controle te brengen en zijn ze uiterst instabiel. Het recentelijk binnenhalen van een bezending cash dollars van de Centrale Bank van Amerika, moet wat rust brengen op de valutamarkt, je zou kunnen spreken van het verminderen van de druk op de dollar ketel, maar een echte valuta-interventie is het niet, omdat de hoeveelheid zeer vermoedelijk niet toereikend daartoe is. De Centrale Bank zwijgt tot nog toe als het graf over hoeveel chartale dollars zijn ontvangen. Geeft ze prijs hoeveel is ontvangen, dan loopt ze vermoedelijk het risico dat de onrust op de valutamarkt veroorzaakt door de schaarste aan dollars, niet weggenomen kan worden. Nadat bekend werd dat er chartale dollars waren gearriveerd van de Amerikaanse moederbank, daalde de koers van de dollar zeker twee dagen om daarna weer een opwaartse beweging te maken. De niet-transparante houding van de Centrale Bank over deze invoer, heeft zeker de bestaande argwaan tegen de moederbank en haar verrichtingen niet weggenomen. De koersen zijn zeker niet aanmerkelijk gedaald. De Centrale Bank heeft wel meegedeeld, dat er meerder geldzendingen van Amerikaanse dollars zullen plaatsvinden, maar zegt niet waar dat geld vandaan komt en welke afspraken er met de Amerikanen zijn gemaakt. Er wordt dan ook druk gespeculeerd over de herkomst van het geld en in veel gevallen door ondeskundige en verkeerd geïnformeerde figuren. Het is maar te hopen dat men niet aan de kasreserves in dollars, die enkele maanden geleden onder het beheer van de Centrale Bank zijn gesteld, is gekomen. Wie denkt dat het binnenbrengen van cash dollars door de Centrale Bank, de wisselkoersen omlaag zal brengen, heeft het glad mis. Daarvoor zullen er veel meer dollars verdiend moeten worden door legale exporten en het verhogen van de lokale productie en dat is nu zeker niet het geval. Overigens is het zo, dat de wisselkoersen reeds fors waren gestegen, nog voordat de Nederlandse douane in 2018 maar liefst 19.5 miljoen euro cash, afkomstig uit ons land, in beslag nam. Dat geld is nimmer teruggekeerd en wordt door de Nederlandse justitie grotendeels beschouwd als afkomstig uit het Surinaamse witwascircuit. We blijven daarom een groot gebrek hebben aan cash dollars. Met de cash euro’s is het anders gesteld, die hebben we hier in meer dan voldoende mate en we kunnen ze ook moeilijk giraal kwijt, omdat in veel gevallen de bezitters niet goed kunnen aantonen hoe ze eraan zijn gekomen. Als er na de komende verkiezingen van het komend jaar geen drastische verandering komt in het landsbestuur, zal deze toestand binnen het wisselkoersen regiem niet snel een significante wijziging ondergaan en kunnen we van vooral buitenlandse banken, meer boycotacties verwachten. Zeker geen goede toekomstige ontwikkeling voor ons land.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249