September 16, 2019


Ook doden te betreuren in verkeersveiligheidsmaand


September 16, 2019

Op het terrein van het ministerie van Justitie en Politie (JusPol), werd gisteren de Suriname 1515 Verkeersveilig-heidsmaand afgesloten. Voorzitter van het Korps Suriname Verkeersvrijwilli-gers (KSV), Helmut Kezius, zei dat de afsluiting van de achtste editie van de verkeersveiligheidsmaand, er niet één is om trots op te zijn, dit vanwege het feit dat juist in deze maand, er zeven verkeersdoden vielen. Kezius zei dat hoewel er doden te betreuren zijn, ook volgend jaar de verkeersveiligheidsmaand gehouden zal worden. “De zinloosheid van onveilig rijgedrag moet steeds aangehaald worden.’’ De voorzitter vroeg speciale aandacht van de gemeenschap voor voetgangers en fietsers, omdat die volgens hem de meest kwetsbare groepen zijn in de samenleving. Hij deed een beroep op het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, om de nodige voorzieningen voor deze groep in orde te maken. Kezius gaf verder aan dat er gewerkt wordt aan een fonds voor verkeersslachtoffers, maar dat deze groep ook zichtbaarder moeten worden in de samenleving om dit doel te realiseren. JusPol-minister Stuart Getrouw, sloot de maand officieel af. Hij gaf aan dat gedurende deze maand, er extra aandacht is besteed aan verkeersveiligheid. “Er is extra aandacht besteed aan het hard rijden, rijden onder invloed van alcohol en rijden zonder rijbewijs”, zei de minister. Getrouw gaf verder aan dat er ook wordt gewerkt aan een nieuwe wetgeving, waarbij er niet alleen boetes zullen gelden, maar dat ook het voertuig zal worden ingevorderd. Het thema voor dit jaar was: ‘Hard rijden brengt onnodig lijden’. De verkeersveiligheidsmaand werd afgesloten met een fietstocht onder leiding van Glen Stekkel.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249