September 15, 2019


VES start training voor journalisten


September 15, 2019

In samenwerking met de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ), start de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), op maandag 16 september aanstaande, met de training Basis economie voor niet-economen, die speciaal bedoeld is journalisten vertrouwd te maken met de basisbegrippen in de economie en statistiek, alsmede de toepassing ervan in de Surinaamse economische praktijk. De training duurt vijf weken. In de training zullen diverse onderwerpen aan bod komen, die vervat zijn rondom de volgende thema’s: nationale rekeningen, monetaire economie, overheidsfinancien, economie & bestuur, internationale economie en compliance en groene economie. De inleiders zijn allen leden van de VES: Winston Ramautarsing, Steven Debipersad, Swami Girdhari, Jim Bousaid, Wonnie Boedhoe en John Goedschalk. De onderwerpen zijn in afstemming met de SVJ geselecteerd. Naast de behandeling van de theorie wordt ruim aandacht besteed aan reflectie, waarbij de actualiteit en realiteit in ogenschouw zal worden genomen door middel van diverse casussen. Met deze trainingen beogen beide verenigingen dat journalisten worden uitgerust met noodzakelijke kennis en kunde zodat zij artikelen en nieuwsberichten kunnen samenstellen met diepgaande analyses van economische verschijnselen. Het is van groot belang dat de mediahuizen de samenleving breedvoerig informeren over sociale, financiële en economische actualiteiten en ontwikkelingen

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249