’s Lands Hospitaal viert 340-jarig bestaan

Het ’s Lands Hospitaal gedenkt vandaag zijn 340-jarig bestaan. Op het terrein werd door de staf, het personeel en stakeholders binnen de gezondheidssector, aandacht besteed aan dit heuglijke feit. Soenita Nannan-Panday, medisch directeur van het hospitaal, gaf aan dat het ziekenhuis is uitgegroeid tot een bevallingskliniek met een hoogtepunt in 1979, toen vonden er 4.000 bevallingen plaats. Behalve de basisspecialismen, beschikt het hospitaal ook over chirurgie en kindergeneeskunde. Het ziekenhuis heeft periodiek oogheelkunde en KNO-geneeskunde gehad. Uniek is volgens de medisch directeur de diensten die gericht zijn op de nazorg van moeder en kind.
De leiding bestond vroeger uit medici en later uit managers en verpleegkundig directeuren. Nannan-Panday zei dat het ziekenhuis vele ups, maar ook vele downs heeft gekend: “Commissies, plannen voor herbestemming, raadsvoorstellen ter sluiting van het ziekenhuis zijn allen de revue gepasseerd, directies gekomen en gegaan, verandering in zorg en verzekeringslandschap hebben ons behoorlijk uit balans gebracht, vooral de laatste crisisjaren zijn zwaar geweest, waarbij wij dagelijks keuzes moesten maken tussen de continuïteit van de zorg en de belangen van ons personeel. Maar ondanks de vele tegenslagen, laat de realiteit zien dat het ziekenhuis er nog steeds staat, trots en vastbesloten om het verlenen van goede en kwalitatieve zorg aan patiënten.’’ Zij gaf aan dat het vooral de patiënten zijn geweest die het ziekenhuis hebben gesterkt in het geloof dat de instelling daadwerkelijk voorziet in een behoefte en dat zijn recht van bestaan legitiem is.
Nannan-Panday somde ook enkele hoogtepunten op, zoals de opening van de CCU (hartbewaking) in 2004. Het ‘s Lands Hospitaal was het eerste ziekenhuis in Suriname met een afdeling hartbewaking. Er is gestart met vier bedden en later werd dit uitgebreid naar tien. ‘’De renovatie van de apotheek. Renovatie en certificering van de centrale keuken en de opening van het huidige moeder- en kindcentrum, dat als voordeel heeft dat de verloskamers bij het beddenhuis zijn. De renovatie en uitbreiding van de zogeheten ‘maxicare’ naar een volwaardige Intensive Care Unit (ICU) en voor het laatst nog de renovatie van het mortuarium.
De medisch directeur vertelde dat het ziekenhuis ook te maken heeft gehad met een brain-drain en tekorten op cruciale afdelingen, waaronder de Operatie Kamer. “Gelukkig durven jonge specialisten de uitdaging aan en verpleegkundig en ander personeel wordt mondjesmaat aangevuld”, aldus Nannan-Panday.
Het ziekenhuis heeft plannen voor de toekomst. Nannan-Panday gaf aan dat dat projectdossiers die vanwege financiële perikelen niet uitgevoerd konden worden, afgestoft zijn en geactualiseerd zijn. In het bijzonder de projecten met betrekking tot de upgrading van de medisch technische afdeling. Zij bedankte zowel de nationale als internationale weldoeners van het ziekenhuis voor hun ondersteuning van de verschillende projecten.
Het ziekenhuis is in het kader van zijn jaardag, teruggeven aan de samenleving. Zo is Kamer 7 van de afdeling Interne Genees-kunde opengesteld, de gerenoveerde afdeling Röntgen met nieuwe apparatuur in gebruik genomen, en is de opening gedaan van de klassenkamers van de afdeling Cardiologie.
De slogan van het ziekenhuis luidt: Vanuit ervaring naar vernieuwing. Ricky Kromo-dihardjo, directeur van het Staatszieken-fonds (SZF), gaf aan dat het SZF bereid is samen met ’s Lands Hospitaal, invulling aan deze gedachte te geven. Ook deelde hij mee dat hij heeft vernomen, dat het ziekenhuis ernaar streeft om op jaarbasis 5.000 kinderen ter wereld te brengen. Ook hierbij gaat het SZF zijn rol vervullen door ervoor te zorgen dat iedere moeder verzekerd is. Het historische en statige beddenhuis is nog steeds de plek waar een aanzienlijke groep patiënten zich geborgen voelt ter verkrijging van medische en verpleegkundige zorg. ’s Lands Hospitaal kwam in de plaats van het Militair Hos-pitaal. Het hoofdgebouw is nog steeds 33 bij 10 meter, heeft twee verdiepingen en een zolder. Er waren toen aparte gebouwen met een laboratorium en keukens en in de loop de jaren werden er gebouwen en paviljoenen bijgebouwd. Op 1 januari 1934 werd de huidige naam van het hospitaal, ’s Lands Hospitaal, in gebruik genomen.

door Johannes Damodar Patak

More
articles