EXTERNE NOODHULP DAN HOE DAN?

Er worden in dit land onder het regiem van de NDP, de meest vreemde beslissingen genomen die zeker niet in het voordeel van onze samenleving zijn. De orkaan Dorian heeft enorme materiële schade op de Bahama’s aangericht en voorts heeft een aanzienlijk aantal mensen het leven verloren. Tot op heden wordt er nog gezocht naar overlevenden en leeft de vrees, dat het aantal dodelijke slachtoffers verder zal toenemen. De Bahama’s moeten worden bijgestaan om deze ramp te kunnen doorstaan en er aan de wederopbouw kan worden begonnen. Voor dit herstel is bij natuurrampen veel geld benodigd en daarvoor dient noodhulp verstrekt te worden. Maar waar komt die hulp vandaan wanneer een dergelijke ramp je land en gemeenschap overkomt. Wij zijn van mening dat elk land een vorm van hulp kan bieden en dat natuurlijk naar vermogen en dus ook overeenkomstig de financiële draagkracht van dat land. Suriname zou dus kunnen bijstaan met goederen en technische hulp. Als we op die manier de Bahama’s in deze slechte tijd wensen te assisteren, dan kan daar geen bezwaar tegen worden ingebracht. Echter wil de huidige NDP-regering nog verder en 100.000 dollar uit onze zeer schaarse dollar deviezen gaan doneren aan de getroffen Bahama’s en juist dat gaan naar onze mening nou een beetje te ver. We zitten bepaald niet goed in de slappe was en vooral niet in Amerikaanse dollars om daarmede te gaan strooien. Landen uit het rijke westen moeten naar onze mening, op de voorgrond treden om de Bahama’s financieel te gaan helpen in deze periode van grote misère en niet een armlastig land als Suriname. We hebben hier grote problemen en dan wel zeker op het gebied van de vreemde valuta die zeer onvoldoende voorhanden is om dit land op een fatsoenlijke wijze draaiende te houden. We willen dan ook voor deze keer maar slechts onze blik werpen op de in grote problemen verkerende gezondheidszorg die al jaren schreeuwt om meer geld en vooral valuta om de zieke mens in dit land goed te kunnen helpen. Zowel de Vereniging van Medici in Suriname als de Nationale Ziekenhuis Raad, trekt al jaren aan de bel bij deze regering en wijst op de enorme en toenemende vraagstukken binnen de zorg. Men heeft meer geld nodig om een gezonde zorg te kunnen garanderen en er gebeurt weinig of niets om die te verbeteren. De Vereniging van Medici in Suriname heeft recentelijk wederom een waarschuwing doen uitgaan aan de regering, dat de zaak geheel klem dreigt te geraken als er niet snel wordt ingegrepen. De VMS heeft naar verluidt, zelfs een ultimatum aan de regering gesteld dat begin november verloopt. Men is het wachten moe en dreigt nu met maatregelen als de regering doof blijft voor de zoveelste noodkreet. En terwijl we weten dat zaken op instorten staan, gaat de regering over tot het weggeven van 100.000 dollar aan de Bahama’s, waar zich een ramp heeft voltrokken. Maar ze kijkt in zeer onvoldoende mate naar de rampen die zich binnen ons land zich aan het voltrekken zijn. We hebben een begrotingstekort van wel 8 miljard SRD en een buitenlandse schuld waar je zonder aarzelen U tegen kan zeggen en toch wensen wij de Gudu Pa uit te hangen. We kunnen de SLM niet eens een betalingsgarantie verstrekken, maar vinden het toch nog gepast de filantroop uit te hangen. De rijke landen uit het westen die financieel zeer sterk staan, moeten zich naar onze mening, over een getroffen Bahama’s ontfermen en niet wij. Wij willen in dezen zeer onterecht en voor de zoveelste keer, Bigi Tem spelen. Hier geldt niets anders dan het Surinaamse gezegde: ‘Fowru no abi watra fu dringi ma a wani gi doksi fu was futu’.

More
articles