September 7, 2019


IMAGO BESCHADIGEND


September 7, 2019

De zes Chinese hektrawlers die al tien maanden in onze kustwateren voor anker lagen, zijn na maanden van dyugu dyugu, vertrokken en zullen nu volgens meldingen, hun geluk voor de kust van Senegal in West-Afrika gaan beproeven. Of de Senegalese regering toestemming zal vernemen aan deze fabrieksschepen om aldaar de visbestanden te komen plunderen, blijft een open vraag. Voor ons is het van belang dat ze zijn vertrokken, want een grote schade aan onze visbestanden lag in het verschiet als ze toch nog een vergunning hadden verkregen hier voor de kust te vissen. Maar hoe heeft het zover kunnen komen dat deze enorme schepen toch hierheen kwamen, terwijl onze viswetgeving niet voorziet in artikelen en of leden die het mogelijk zouden maken een visvergunning te verstrekken? De zaak heeft vanaf het prille begin naar de mening van Keerpunt en vele andere personen, een zeer smerig corrupt luchtje gehad. Hier zijn zeker smeergelden neergeteld om de vergunningen toch nog mogelijk te maken. Jammer dat de zaak niet tot de bodem is uitgezocht en de schuldigen zichtbaar gemaakt. Dat de zaak via tal van omwegen is aangepakt tot het uiteindelijke vertrek van de schepen uit onze wateren, geeft aan dat de regering met deze zaak in haar maag zat en naar wegen zocht om de zaak toch nog met een sisser te doen aflopen. De hevige kritiek heeft gemaakt dat de regering Bouterse heeft ingezien dat voorrang verlenen aan het Chinese belang, dit keer voor veel politieke schade zou zorgen en dat vergunningverlening en schadeberokkening aan de algehele Surinaamse vissector, niet zou worden geaccepteerd en tot een grote afstraffing van de NDP bij de komende verkiezingen zou leiden. De partij heeft namelijk al genoeg imagobeschadiging in de afgelopen tijd opgelopen. Men heeft daarom maanden achtereen zitten wikken en wegen, en is uiteindelijk tot de conclusie gekomen, dat het een ‘no-go’ was. Zulks natuurlijk tot groot ongenoegen van de lokale vertegenwoordiger, ROS National Fishery N.V., en vermoedelijk ook de Chinese diplomatieke missie hier ter stede vertegenwoordigd. Dit keer heeft het kabinet Bouterse zeer vermoedelijk uit eigen behoud, het zogenaamde Suri-naamse belang doen prevaleren. Het is verkiezingstijd en er mogen geen grove fouten gemaakt worden om het toch al zwaar ontevreden volk verder tegen de haren in te strijken. Maar we weten allemaal, dat China een dictatuur is en dat de Chinezen overal ter wereld naar grond- en hulpstoffen jagen en de hektrawlers slechts het zoveelste instrument zijn in de globale jachtpartij. Nu is Senegal in het vizier van de hektrawlers gebracht, het is maar te hopen dat de regering in Dakar, ook niet zal zwichten voor de druk en omkoperij van visplunderaars die niet te verzadigen zijn.