September 1, 2019


ONVEILIGE SITUATIES CBB


September 1, 2019

Verschillende overheidskantoren en particuliere bedrijven, zijn niet veilig. Zo is er sprake van een onveilige situatie bij diverse CBB-kantoren. Dagelijks bezoekt een groot aantal mensen een CBB-kantoor voor het maken van een e-ID-kaart. Neem nu het CBB te Kwatta. De ruimte is heel klein en door middel van touwtjes zijn er rijen gemaakt, zodat het enigszins overzichtelijk blijft. Maar wat het zo onveilig maakt, is dat er maar één uitgang is. Dat is ook het geval bij Western Union aan de Jaggernath Lachmonstraat. Mocht er een incident plaatsvinden, dan is de kans groot dat er panierk uitbreekt, omdat er maar één uitgang is. Bezoekers kunnen elkaar letsel toebrengen in hun haast om weg te komen door die ene uitgang. Aanwijzingen over hoe te handelen bij een calamiteit, ontbreken. Dergelijke kantoren zijn in feite niet erop gebouwd een grote stroom bezoekers tegelijk te ontvangen. De bevoegde instanties waaronder het korps Brandweer Suriname, dienen op te treden. De veiligheid van onze burgers geniet voorkeur. De bezoekers zelf zijn zich er over het algemeen niet bewust van dat een dergelijk kantoor niet veilig is, integendeel doen zij vaak moeite om binnen te komen, ook als is het kantoor propvol. De bedrijven alsook de overheid, moeten deze gevaarlijke situatie serieus bekijken. Indien een bedrijf veel cliënten heeft en de ruimte erg klein blijkt te zijn, dan moet er uitgekeken worden naar een grote ruimte, waar de veiligheid van de mensen niet in het geding komt. De overheid zou in dit opzicht juist een goed voorbeeld moeten geven door ervoor te zorgen dat kantoren veilig zijn. Wat verwacht de overheid van anderen als zij zelf bezoekrers laat wachten in kantoren die niet eens over een extra uitgang beschikken? Maar ook de bedrijven zoals Western Union, moet niet ervan uitgaan dat de cliënten toch wel zullen komen, omdat ze het bedrijf nodig hebben om hun zaken te regelen.