August 24, 2019


BOUTA HEEFT GELIJK


August 24, 2019

De veerboot Canawaima is al drie maanden uit de vaart en het schip dient van gereviseerde of nieuwe motoren die aan stuurboord en bakboord zijde behoren te zitten, voorzien worden. Ook moet de boot een grondige onderhoudsbeurt ondergaan en dat kost veel geld. Hoe dat allemaal bekostigd moet worden, is Keerpunt niet duidelijk. Suriname zal voor 50 procent van de kosten moeten inkomen en Guyana betaalt volgens afspraak, het andere deel om de boot wederom in de vaart te kunnen krijgen. Zover is het nog lang niet en dus moeten bezoekers aan Guyana en Guyanezen die naar Suriname wensen te reizen, gebruikmaken van de backtrack route. Dat de veerbootverbinding is uitgevallen, is op zich al een grof schandaal. Suriname heeft zijn financiële bijdrage niet volgens afspraak geleverd en daarom heeft de Canawaima nu met twee kapotte scheepsdieselmotoren te maken. De Guyanezen wijzen in dezen, geheel terecht naar de Suriname counterpart die het ook hier heeft laten afweten. Corruptie in het project Canawaima zou ook hier gespeeld hebben en eigenlijk zou er een strafrechtelijk onderzoek moeten volgen waarbij personen indien schuldig bevonden, vervolgd moeten worden. Maar ja, bepaalde mensen schijnen in dit land à la dol te kunnen stelen en blijven, gezien bepaalde verbintenissen, toch nog straffeloos. Ondertussen is ook bekend geworden, dat Suriname en Guyana op verschillende momenten over de bouw van een brug over de Corantijn hebben gesproken. Beide landen zijn het erover eens, dat er uiteindelijk een brug over de voormelde rivier moet komen die beide landen zal verbinden en het verkeer tussen beide landen versnellen en vergemakkelijken. Echter kan er nog geen overeenstemming tussen Georgetown en Paramaribo bereikt worden, omdat beide landen het niet eens kunnen worden over de juridische status van de oeververbinding. De Surinaamse regering is van mening, dat de brug totaal van ons zal zijn en dat simpelweg, omdat de brug indien de bouw doorgaat, op ons gebied komt te staan, omdat de Corantijn over de gehele breedte een Surinaamse rivier is. De Guyanezen kunnen zich niet met de Surinaamse stelling verenigen en daarom kan de brug er niet komen, omdat Suriname bij zijn standpunt blijft. Bouterse en zijn regering hebben naar onze mening totaal gelijk en mogen onder geen beding toestaan, dat Guyanezen binnen de grenzen van onze republiek, iets in de melk te brokkelen krijgen. Ze hebben destijds zich al doen gelden door de delta, gelegen tussen Acaraigebergte, Boven-Corantijn en de Curuni-Koetari, met geweld te bezetten. Nu proberen ze op slinkse wijze door te participeren in de bouw van een oeververbinding, ook nog juridische invloed te krijgen binnen onze grenzen. Bouta u hebt gelijk, dan maar voorlopig geen brug. Desnoods twee veerboten, maar de Guyanezen dienen verder buiten het territoir van de Republiek Suriname te blijven en daar moet aanhoudend voor gewaakt te worden.