‘Oude bankbiljetten blijven in omloop’

Date

Donderdagavond is er een lading Surinaamse bankbiljetten ingevlogen met een vliegtuig van Qatar Airlines. Dit op verzoek van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS), zegt in gesprek met De West, ervan overtuigd te zijn, dat de oude Surinaamse bankbiljetten in omloop zullen blijven en er met de nieuwe, monetair gefinancierd zal worden.

Donderdagavond is er een lading Surinaamse bankbiljetten ingevlogen met een vliegtuig van Qatar Airlines. Dit op verzoek van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS), zegt in gesprek met De West, ervan overtuigd te zijn, dat de oude Surinaamse bankbiljetten in omloop zullen blijven en er met de nieuwe, monetair gefinancierd zal worden.
Binda gelooft niet in de verklaring van de governor van de Cetnrale Bank, Robert van Trikt, dat de lading bestemd is ter vervanging van oude, vervuilde, gescheurde of versleten bankbiljetten, die regelmatig uit de omloop worden gehaald. Gisteravond stonden er op het terrein van de Centrale Bank, drie 20 ft containers met bankbiljetten, bestemd voor de Centrale Bank. Binda gelooft dat het om nieuwe coupures gaat en munten. Wat de munten betreft, moet nog blijken, of het tekort binnenkort wordt opgeheven.
Binda vindt dat de Bank met een duidelijke verklaring moet komen en de samenleving moet bewijzen dat de oude biljetten vernietigd worden. “Er moet een goede controle mogelijkheid zijn, zodat wij ervan overtuigd zijn dat de instelling transparant bezig is, want de verklaring stelt niets voor.”
De Akmos-voorzitter geeft aan, dat er al heel wat speculaties waren over monetaire financiering en dat dit dus het bewijs is. “Ze komen altijd met verhalen en verklaringen die niet op waarheid berusten, want als ze dat niet doen, krijgen ze ontslag.” Hij verwacht dat dit chaos in het land zal creëren, waarbij wij voor nog grotere problemen komen te staan, een daarvan is dat de SRD verder zal devalueren. De prijzen in de winkels stijgen steeds en dat is volgens hem al het bewijs dat er monetair gefinancierd wordt. “De drukpers is weer gaande.”
De US-dollar koers zal blijven stijgen. De koers schommelt tussen de 8.41-8.45 voor 1 US-dollar. “De president heeft al drie keer beloofd dat de koers omlaag zal gaan, maar het zal niet lukken om die terug te dringen. Alleen als de verdiencapaciteit in USD is. Het bedrijfsleven heeft de regering enkele keren erop gewezen dat het de beste manier is, echter durft geen enkele politici.” Hetzelfde gebeurde ook met de kasreserve. ‘’Er zijn heel wat maatregelen getroffen, maar die hadden toch geen succes.’’
De regering stelt zich volgens Binda niet voorbeeldig op en doet er alles aan om zelfs het bedrijfsleven kapot te maken door steeds met de groep te concurreren. De afgelopen jaren heeft het bedrijfsleven geprobeerd om uit eigen middelen zijn goederen te importeren om klanten tegemoet te komen. Ook heeft de regering een salarisverhoging gegeven aan ambtenaren, terwijl er een abnormaal begrotingstekort is. ‘’De regering is ook niet erin geslaagd om de verschillende sectoren te verbeteren’’, zegt Binda.

More
articles