August 10, 2019


CENSUUR


August 10, 2019

Die Patrick Kensenhuis toch, die vindt dat er censuur moet worden toegepast op sociale media. Het is duidelijk in welk politiek huis deze man is beland. Een paars huis waar men nimmer de vrije mening heeft kunnen begrijpen of willen respecteren. Kensenhuis dient te weten, dat zolang er geen sprake is van laster of smaad, een ieder in een gezonde democratische rechtstaat mag zeggen en schrijven wat hij of zij wil. We weten heel goed dat de NDP van Kensenhuis, een ieder die politiek andersdenkend is, de mond zou willen snoeren zoals Bouta dat deed in de jaren tachtig van de vorige eeuw, maar die tijd is voorbij. De NDP met in haar gelederen autocratische en zelfs fascistische elementen, zal eraan moeten wennen dat de tijd van censuur, storen van de uitzendingen van Radio Nederland Wereldomroep, journalisten bedreigen, mishandelen en zelfs vermoorden, voorbij is. We zijn nu in de 21ste eeuw met ICT en de smartphone die een ieder de gelegenheid biedt zijn mening te ventileren, en daar kan natuurlijk meneer Kensenhuis niet goed tegen. Misschien mist hij de bagage en de flair om op berichten gedeeld op sociale media, gepast te reageren, maar dan heeft hij gewoon pech gehad. Zolang de democratische rechtstaat geen geweld wordt aangedaan als op 25 februari 1980, zal een ieder de gelegenheid moeten hebben voor zijn of haar mening uit te komen en daar zal Kensenhuis zich in moeten berusten. Er zijn genoeg technische mogelijkheden bij de overheid om een lasterlijke of smadelijke aanval te achterhalen en maatregelen treffen, maar wat Kensenhuis graag wil, mag absoluut niet gerealiseerd worden. Zodra deze kliek die nu aan de macht is wederom tal van uitingen die haar niet goedgezind zijn wenst te gaan censureren, draaien we de klok terug naar een periode die wij allemaal dienen te verfoeien. Patrick, ga je gewoon weerbaar maken tegen de vele kritieken die elke politicus mag verwachten op het moment dat hij deze arena betreedt.