August 6, 2019


‘Kinderen nazaten hebben extra push nodig’


August 6, 2019

“Kinderen van Afrikaanse nazaten, hebben extra aandacht, hulp en een push nodig’’, zegt NPS-parlementariër Patricia Etnel, naar aanleiding van de slagingspercentages van het mulo over het schooljaar 2018-2019. Volgens haar moeten we niet gaan stereotyperen en er vooral niet van uitgaan dat ‘’blaka man tjin lesi’’. Dit zijn uitspraken die Etnel de afgelopen dagen vaker heeft gehoord. Etnel geeft aan, dat er scholen zijn waar genoeg Afro-Surinaamse kinderen op zitten die eraan hebben bijgedragen om het slagingspercentage hoog te krijgen. “Het is misschien minder gegaan van het jaar op scholen uit bepaalde districten, maar dat geeft alleen maar aan dat er veel werk aan de winkel is”, aldus de parlementariër. Ze wijst erop, dat de resultaten van het examen, slechts de uitslagen zijn van het schooljaar. “Ik heb van het jaar gemerkt dat de leerkrachten zich vanaf het begin hebben ingezet, dus daar kan het dit jaar niet aan hebben gelegen”, stelt Etnel. Het probleem moet volgens haar gezocht worden bij de gezinnen, omdat de motivatie van het kind van huis uit begint. “Ouders hebben meerdere banen, komen niet uit met hun salaris en zijn niet thuis. Waar haalt zo een kind zijn of haar motivatie vandaan?’’ Hoewel de resultaten van het mulo-examen te wensen overlaten, is erop het vwo, imeao en de kweekschool, een stijging in het slagingspercentage. Dit terwijl er juist meer is geïnvesteerd in het basisonderwijs en het mulo. Volgens Etnel heeft dit te maken met het beleid, dat slechts op papier is gevoerd. “De regering zou landelijk motivatiesessies moeten houden en zich niet alleen moeten focussen op Paramaribo, maar ook op de districten en dan op alle niveaus”, zegt Etnel. In het district Coronie haalde slechts 28 procent de eindstreep: 40 leerlingen namen deel aan het examen, 11 slaagden. Landelijk hebben 5815 leerlingen deelgenomen aan het examen, waarvan 2914 (50 procent) meteen de eindstreep behaalde. Dit is in vergelijking met vorig jaar een daling van 1 procent. -door Yves Kloppenburg-